blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: 15th SUNDAY GOSPEL IN ORDINARY TIME - YEAR B --- Mark 6:7-13 -- Jesus Sends Out the Twelve - Il-missjoni tat-Tnax --- & --- Omelija minn Patri Anton Briffa Cap

Friday, February 08, 2013

15th SUNDAY GOSPEL IN ORDINARY TIME - YEAR B --- Mark 6:7-13 -- Jesus Sends Out the Twelve - Il-missjoni tat-Tnax --- & --- Omelija minn Patri Anton Briffa Cap
Il-missjoni tat-Tnax
(Mt 10, 1. 14 ; Lq 9, 1-6)
[Mk:6:7] U sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. [Mk:6:8] U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; [Mk:6:9] imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. [Mk:6:10] Qalilhom: "Fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. [Mk:6:11] U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom." [Mk:6:12] Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu; [Mk:6:13] u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejjquhom.

><>            ><>            ><>

L-Evanġelju tal-15 il-Ħadd ta' matul is-Sena B - Omelija minn Patri Anton Briffa Cap - 12 ta' Lulju 2015

.