blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Lk 5:12-16 -- Jesus Heals a Man With Leprosy - Ġesù jfejjaq wieħed lebbruż

Thursday, January 10, 2013

Lk 5:12-16 -- Jesus Heals a Man With Leprosy - Ġesù jfejjaq wieħed lebbrużhttp://www.youtube.com/watch?v=2vLGuu9gw4g

Ġesù jfejjaq wieħed lebbruż
(Mt 8, 1-4 ; Mk 1, 40-45)

[Lq:5:12] Darba kien qiegħed f'belt. U jkun hemm raġel marid sewwa bil-lebbra; kif ra lil Ġesù, mar u nxteħet wiċċu fl-art quddiemu jitolbu u jgħidlu: "Mulej, jekk trid, tista' tfejjaqni." [Lq:5:13] Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: "Iva, irrid; kun imfejjaq," u minnufih il-lebbra marritlu. [Lq:5:14] Ġesù widdbu u qallu: "Qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mur uri ruħek lill-qassis, u agħmel offerta għall-fejqan tiegħek, kif ordna Mosè, biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt." [Lq:5:15] Il-fama tiegħu bdiet aktar tixtered, u folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mard tagħhom. [Lq:5:16] Iżda hu kien ifittex xi mkien imwarrab u jinġabar fit-talb..

No comments: