blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: The Baptism of the Lord -- The Gospel --- YEAR A, YEAR B, YEAR C --- L-Evanġelju - Il-Magħmudija ta' Ġesù

Sunday, January 13, 2013

The Baptism of the Lord -- The Gospel --- YEAR A, YEAR B, YEAR C --- L-Evanġelju - Il-Magħmudija ta' ĠesùJan 09, 2017 - Homily - Baptism and the Priesthood of the Laity

On the feast of the Baptism of Our Lord, Fr. Matthias explains one of the effects of Christian baptism - the participation of the laity, the Mystical Body of Christ, in the priesthood of the Head: Jesus Christ, High Priest.

Ave Maria!

Mass: Baptism of the Lord - Feast

Readings: 
1st: Is 42:1-4, 6-7
Resp: Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10
2nd: Act 
10:34-38
Gsp: Mt 
3:13-17

Numbered Among Sinners - Published on Jan 8, 2017
The Baptism of The Lord
Feast

If the Solemnity of the Epiphany is celebrated on Sunday, and falls on 7th or 8th January, the feast of the Baptism of the Lord is transferred to the following Monday. Before the Gospel one Reading is read.

Il-Magħmudija tal-Mulej 
Festa
 
Jekk is-Solennità tal-Epifanija tiġi ċċelebrata l-Ħadd, u taħbat fis-7 jew fit-8 ta’ Jannar, il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej tiġi ttrasferita għat-Tnejn ta’ wara. Qabel l-Evanġelju jsir qari wieħed.


At St. John's co-Cathedral in Valletta, Malta
 

 
The Baptism of Jesus Christ where God the Father proclaimed Jesus to be his Son
Year A --- Mt 3:13-17 -- The Baptism of Jesus - Il-magħmudija ta' Ġesù --- Sena A

Il-magħmudija ta' Ġesù
(Mk 1,9-11 ; Lq 3, 21-22)

[Mt:3:13] Mbagħad ġie Ġesù mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. [Mt:3:14] Imma Ġwanni ma ħalliehx, u qallu: "Jiena hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek, u int tiġi għandi?" [Mt:3:15] Ġesù qallu: "Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu." Mbagħad Ġwanni ħallieh jitgħammed.
[Mt:3:16] Ġesù, wara li tgħammed, minnufih tala' mill-ilma; u ara, is-smewwiet infetħu, u ra l-Ispirtu ta' Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu.[Mt:3:17] U mis-smewwiet instama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni  l-għażiż: fih sibt l-għaxqa tiegħi."

YEAR B - Mk 1:7-11 -- John the Baptist and Jesus's Baptism - Ġwanni l-Battista u l-Magħmudija ta' Ġesù  - Sena B

[Mk:1:7] U kien ixandar u jgħid: "Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. [Mk:1:8] Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidtkom bl-Ispirtu s-Santu."
Il-magħmudija ta' Ġesù
(Mt 3, 13-17 ; Lq 3, 21-22)

[Mk:1:9] U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. [Mk:1:10] U minnufih hu u tiela'  mill-ilma ra s-smewwiet jinfetħu, u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu; [Mk:1:11] u mis-smewwiet instama' leħen: "Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi."

Year C - Lk 3:15-16. 21-22 -- The Baptism of the Lord - Il-Magħmudija ta' Ġesù - Sena C


[Lq:3:15] Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. [Lq:3:16] Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: "Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u   n-nar.

Il-magħmudija ta' Ġesù
(Mt 3, 13-17 ; Mk 1, 9-11)
[Lq:3:21] Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, [Lq:3:22] u niżel  l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura  ta'  ħamiema. U  mis-sema  ġie  leħen  jgħid: "Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.">>>            >>>            >>>
 Feast of the Baptism of the Lord
FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD


VITAE SPIRITUALIS IANUA


The first Sacrament one can receive in the Church, Baptism, defines our relationship with Christ. In it, we are reborn as part of his mystical body, and are gifted the grace of God's love. Baptism lays the foundation for every other Sacrament we are to receive, and inextricably links us with the Trinity..