blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE LORD BLESS THEE AND KEEP THEE -- Book of Numbers 6:24-26 -- Mill-Ktieb tan-Numri 6:24-26 --- simple guitar chords

Saturday, November 10, 2012

THE LORD BLESS THEE AND KEEP THEE -- Book of Numbers 6:24-26 -- Mill-Ktieb tan-Numri 6:24-26 --- simple guitar chords
(Num:6:24) Ibierkek il-Mulej u jħarsek!(Num:6:25) Jixħet il-Mulej id-dija ta' wiċċu fuqek, u jurik il-ħniena!(Num:6:26) Iħares lejk il-Mulej bi mħabba, u jagħtik is-sliem!'