blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SEPTEMBER 21 --- Mt 9:9-13 -- The Calling of Matthew - Is-sejħa ta' Mattew --- FROM The Physician - Doctor Jesus

Saturday, September 22, 2012

SEPTEMBER 21 --- Mt 9:9-13 -- The Calling of Matthew - Is-sejħa ta' Mattew --- FROM The Physician - Doctor Jesus


Mt 9:9-13 -- The Calling of Matthew - Is-sejħa ta' Mattew

Is-sejħa ta' Mattew
[Mt:9:9] Huwa u għaddej minn hemm, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew."Ejja warajja" qallu. Dak qam u mar warajh.[Mt:9:10] U ġara li, kif qagħad għandu għall-mejda, ġew bosta pubblikani u midinbin u qagħdu madwar il-mejda ma' Ġesù u d-dixxipli tiegħu.[Mt:9:11] Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: "Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin l-Imgħallem tagħkom?"[Mt:9:12] Hu semagħhom, u qal: "It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda.[Mt:9:13] Mela morru tgħallmu x'jiġifieri, 'Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju'; għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin."THE PHYSICIAN - DOCTOR JESUS !.