blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 9:32-38 -- ...The Workers Are Few - Ġesù jfejjaq wieħed imbikkem + Ġesù jħoss għan-nies

Sunday, July 08, 2012

Mt 9:32-38 -- ...The Workers Are Few - Ġesù jfejjaq wieħed imbikkem + Ġesù jħoss għan-nies
Ġesù jfejjaq wieħed imbikkem

[Mt:9:32] Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan.[Mt:9:33] Ġesù keċċa x-xitan, u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies stagħġbu, u bdew jgħidu: "Ħaġa bħal din qatt ma dehret f'Iżrael?"[Mt:9:34] Imma l-Fariżej qalu: "Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten."

Ġesù jħoss għan-nies

[Mt:9:35] Ġesù dar l-ibliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta' mard u 'l kull min kien nieqes minn saħħtu.[Mt:9:36] Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejjqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj.[Mt:9:37] Mbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: "Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit.[Mt:9:38] Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu."