blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Waqt ir-Ruzarju tad-Dawl - L-Innu tal-Misteri tad-Dawl - (jitkanta bhal ta' Fatima)

Friday, November 11, 2011

Waqt ir-Ruzarju tad-Dawl - L-Innu tal-Misteri tad-Dawl - (jitkanta bhal ta' Fatima)

Waqt ir-Ruzarju tad-Dawl:-

L-Innu tal-Misteri tad-Dawl - (jitkanta bhal ta' Fatima)


1 L-Ispirtu jmur jinzel fuq Kristu l-Messija
Kif tghammed minn Gwanni, Gesu bin Marija
Ave, Ave, Ave Marija X2

2 Mill-ilma ġo Kana, inbid kollu benna
mar juri l-Messija li z-zmien wasal f’temma
Ave, Ave, Ave Marija X2

3 Lill-gemgha migbura, Gesu jmur ihabbar
l-indiema u s-Saltna biex l-hena jkabbar
Ave, Ave, Ave Marija X2

4 Fuq l-gholja tat-Tabor jitbiddel bid-dijja
U mieghU jitkellmu Mose u Elija
Ave, Ave, Ave Marija X2

5 Matul l-ahhar Cena Gesu jmur jaghtina
Il-Hobz li jghajjixna biex biH Hu jifdina
Ave, Ave, Ave Marija X2