blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: TALBA GĦAL RADJU MARIJA MILL-PAPA, SAN ĠWANNI PAWLU II

Friday, February 25, 2011

TALBA GĦAL RADJU MARIJA MILL-PAPA, SAN ĠWANNI PAWLU II


Marija,
Urina l-għażliet tal-ħajja.
Farraġna fi żmien il-prova,
ħalli b’hekk, fidili
lejn Alla u lejn il-bniedem,
naffrontaw, b’umilta u kuraġġ,
it-triqat misterjużi tas-sema,
biex inwasslu f’moħħ u f’qalb
kull persuna, l-aħbar it-tajba
ta’ Kristu Redentur tal-bniedem.
Marija,
Kewkba ta’ l-evanġelizazzjoni,
imxi magħna,
mexxi lil Radju Marija
u kun il-protettriċi tiegħu.


.