blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Talba lil San Guzepp - Prayer to St Joseph

Monday, June 21, 2010

Talba lil San Guzepp - Prayer to St Joseph

 
 
 
 

O Mqaddes Ġużeppi, fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru u b’tama qawwija nsejħu l-patroċinju tiegħek, wara dak tal-Għarusa Mqaddsa tiegħek.

Mela f’ġieħ dik ir-rabta għażiża ta’ mħabba li biha kont marbut max-Xebba bla tebgħa, omm Alla, u f’ġieħ dik l-imħabba ta’ missier li biha ħabbejt lit-tfajjel Ġesù, nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż, li Ġesù Kristu rebaħ b’demmu, u bis-setgħa u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna.

Kif int, O Ġużeppi, kont taħseb f’din l-art għall-Familja Mqaddsa u tħarisha, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta’ Ġesù Kristu. Eqred minn ġo nofsna, Missier ħanin, din il-pesta ta’ erruri u ta’ ħażen li qegħdin imarrdu d-dinja. Ieqaf magħna mis-smewwiet, f’din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-dlamijiet, O Protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-Bambin Ġesù, hekk issa iddefendi l-Knisja Mqaddsa t’Alla mit-tnassis tal-għedewwa u minn kull hemm.

Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna l-patroċinju tiegħek, sabiex bl-eżempju u bil-għajnuna tiegħek, nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba, u naqilgħu l-hena ta’ dejjem ġewwa l-ġenna. Ammen.

______________________________________________________
______________________________________________________

 


To you, O blessed Joseph, do we come in our tribulation, and having implored the help of your most holy spouse, we confidently invoke your patronage also.

Through that charity which bound you to the Immaculate Virgin Mother of God and through the paternal love with which you embraced the Child Jesus, we humbly beg you graciously to regard the inheritance which Jesus Christ has purchased by his Blood, and with your power and strength to aid us in our necessities.

O most watchful Guardian of the Holy Family, defend the chosen children of Jesus Christ; O most loving father, ward off from us every contagion of error and corrupting influence; O our most mighty protector,
be propitious to us and from heaven assist us in our struggle with the power of darkness; and, as once you rescued the Child Jesus from deadly peril, so now protect God?s Holy Church from the snares of the enemy and from all adversity


Shield, too, each one of us by your constant protection, so that, supported by your example and your aid, we may be able to live piously, to die holily, and to obtain eternal happiness in heaven. Amen.

https://www.ewtn.com/Devotionals/prayers/stjoe2.htm


MARCH 19 - SAN ĠUŻEPP - ST JOSEPH
https://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2014/02/st-joseph.html
MAY 1st - St JOSEPH THE WORKER --- & --- Month of May - dedicated to the Blessed Virgin Mary

https://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2017/05/may-1st-st-joseph-worker-month-of-may.html.