blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Filippin / Philippians 4: 6-7

Monday, June 21, 2010

Filippin / Philippians 4: 6-7[Fil:4:6] Tħabbtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lil Alla xi jkollkom bżonn, u iżżuh ħajr.
[Fil:4:7] U s-sliem ta' Alla, sliem li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesù.