blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: LITANY OF HUMILITY - LITANIJA TA' L-UMILTÀ

Sunday, August 23, 2009

LITANY OF HUMILITY - LITANIJA TA' L-UMILTÀ
LITANY OF HUMILITYby Cardinal Rafael Merry del Val,(1865-1930), secretary of state to Pope Saint Pius X
-----------------------------------------------------

O Jesus, meek and humble of heart, Hear me.

From the desire of being esteemed, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being loved, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being extolled, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being honoured, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being praised, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being preferred to others, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being consulted, Deliver me, O Jesus.
From the desire of being approved, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being humiliated, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being despised, Deliver me, O Jesus.
From the fear of suffering rebukes, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being calumniated, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being forgotten, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being ridiculed, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being wronged, Deliver me, O Jesus.
From the fear of being suspected, Deliver me, O Jesus.

That others may be loved more than I, O Jesus, grant me the grace to desire it.
That others may be esteemed more than I, O Jesus, grant me the grace to desire it.
That, in the opinion of the world, others may increase and I may decrease,O Jesus,
grant me the grace to desire it.
That others may be chosen and I set aside, O Jesus, grant me the grace to desire it.
That others may be praised and I go unnoticed, O Jesus, grant me the grace to desire it.
That others may be preferred to me in everything, O Jesus, grant me the grace to desire it.
That others may become holier than I, provided that I may become as holy as I should, O Jesus, grant me the grace to desire it.
Litanija ta' l-umiltà


Litanija ta' l-umiltà – ta’ Rafael María José, Kardinal Merry del Val y de Zulueta (1865-1930), Segretarju tal-Istat għall-Papa Piju X (San Piju X)
O ĠESÙ TA’ QALB ĦELWA W UMLI, ismagħni
Mix-xewqa li nkun stmata – EĦLISNI ĠESÙ
Mix-xewqa li nkun maħbuba - EĦLISNI ĠESÙ.
Mix-xewqa li nkun ammirata - EĦLISNI ĠESÙ.
Mix-xewqa li niġi onorata - EĦLISNI ĠESÙ.
Mix-xewqa li niġi mfaħħra - EĦLISNI ĠESÙ.
Mix-xewqa li nkun preferuta mill-oħrajn - EĦLISNI ĠESÙ.
Mix-xewqa li niġi kkonsultata - EĦLISNI ĠESÙ.
Mix-xewqa li niġi approvata - EĦLISNI ĠESÙ.

Mill-biża li niġi umiljata - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li niġi ddisprezzata - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li niġi mċanfra - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li niġi kkalunjata - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li nkun minsija - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li nkun mwaqqa’ għaċ-ċajt - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li ma niġix emmnuta - EĦLISNI ĠESÙ.
Mill-biża li niġi ssuspettata - EĦLISNI ĠESÙ.

Li oħrajn ikunu maħbuba aktar minni – ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn ikunu stmati aktar minni - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li fl-opinjoni tad-dinja, oħrajn jikbru u jien niċċekken - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn jintgħażlu u jien niġi mwarrba  - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn ikunu mfaħħra u jien injorata  - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn ikunu ppreferuti minni f’kollox - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA
Li oħrajn jitqaddsu aktar minni, basta li jien nitqaddes kif suppost - ĠESÙ AGĦTINI L-GRAZZJA LI NIXTIEQHA.