blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: HUMMING CEDARS - Acts 16:25-26 ---Matthew 14:25-32 --- Acts 5:29 --- Hebrews 12:2 --- Fix my eyes on You Jesus

Tuesday, August 25, 2009

HUMMING CEDARS - Acts 16:25-26 ---Matthew 14:25-32 --- Acts 5:29 --- Hebrews 12:2 --- Fix my eyes on You Jesus

 

Paul and Silas singing hymns of praise to God
 


The glory of Lebanon shall be given to it ISAIAH 35:2
Picture the wind blowing through the cedars of Lebanon and some of them 'humming' in response. And the greater the storm, the sweeter their song. These were called humming cedars. And God uses humming cedars to build strong churches. In Acts, a couple of humming cedars were incarcerated in a Philippian dungeon, their hands and feet locked in stocks, their backs flogged, the contempt of society heaped on them. How did they respond? 'At midnight Paul and Silas were...singing hymns to God...Suddenly there was a great earthquake...the foundations of the prison were shaken; and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed' (Acts 16:25-26 NKJV). One old preacher said: 'God got so caught up in their praises that He began to tap His big foot. And when God taps His foot, you get earthquakes.' Praise breaks chains and opens doors; it's the strategy for victory. Satan will try to stop you from praising God because he knows: (a) The importance of praise. 'Great is the Lord, and greatly to be praised' (Psalm 48:1 NKJV). (b) The healing effects of praise. God's answer to 'the spirit of heaviness' is 'the garment of praise' (Isaiah 61:3). But like any garment, you must put it on. (c) The power of praise in times of crisis. When Israel was outnumbered by the enemy, God told them to put a choir in front of the army and march into battle. And it worked! 'When they began...to praise, the Lord set ambushes against the [enemy]' (2 Chronicles 20:22 NKJV). Don't wait until the battle is over to shout; go to war with the praise of God on your lips and watch Him turn your situation around.
from - UCB Word For Today (24/08/09)Lhud 12:2 --- ...Inżommu ħarsitna fuq Ġesù...
Hebrews 12:2 --- ...keeping our eyes upon Jesus...

Inzommu harsitna fuq Gesù (Fr. Hayden)
Matthew 14:25-32
25 During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. 26 When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. “It is a ghost,” they said, and they cried out in fear. 27 At once [Jesus] spoke to them, “Take courage, it is I; do not be afraid.” 28 Peter said to him in reply, “Lord, if it is you, command me to come to you on the water.” 29 He said, “Come.” Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. 30 But when he saw how [strong] the wind was he became frightened; and, beginning to sink, he cried out, “Lord, save me!” 31 Immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?” 32 After they got into the boat, the wind died down.


http://www.youtube.com/watch?v=NCSXzUc8340&t=6m12s
...[Mt:14:25] Fir-raba' sahra tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. [Mt:14:26] Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. "Dan xi fantażma!" qalu; u qabdu jgħajjtu bil-biża'. [Mt:14:27] Iżda hu minnufih kellimhom u qalilhom: "Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!" [Mt:14:28] Wieġeb Pietru u qallu: "Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma." [Mt:14:29] "Ejja," qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. [Mt:14:30] Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża', ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: "Salvani, Mulej !" [Mt:14:31] Malajr Ġesù medd idu u qabdu: "Bniedem ta' fidi żgħira," qallu,"għaliex iddubitajt?" [Mt:14:32] Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf...
 
---------------------------------------------

Acts 16:25-26
 
Deliverance from Prison. 25 About midnight, while Paul and Silas were praying and singing hymns to God as the prisoners listened, 26 there was suddenly such a severe earthquake that the foundations of the jail shook; all the doors flew open, and the chains of all were pulled loose.
 
[Atti:16:25] Għal-ħabta ta' nofs il-lejl Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħħru 'l Alla bl-innijiet, u l-ħabsin jisimgħuhom. [Atti:16:26] F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisien tal-ħabs theżhżu, minnufih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd.


-------------------------------------------------------------------------------


Acts 5:29  But Peter and the apostles said in reply, “We must obey God rather than men.

https://www.youtube.com/watch?v=NCSXzUc8340&t=24m21s
[Atti:5:29] Iżda Pietru, flimkien ma' l-appostli, wieġeb u qal: "Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin.

-------------------------------------------------------------------------------


EUCHARISTIC ADORATION


FIX MY EYES by Mark Mallett --- https://vimeo.com/118623483

.