blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: HOW DEEP IS YOUR FAITH ? --- Mt 9:27-31 -- Jesus heals two blind men - Żewġ għomja jitfejqu għax jemmnu fil-Mulej.

Saturday, December 06, 2008

HOW DEEP IS YOUR FAITH ? --- Mt 9:27-31 -- Jesus heals two blind men - Żewġ għomja jitfejqu għax jemmnu fil-Mulej.


... Healed spiritually, even physically ... according to our willingness to believe ...

 


Mt 9:27-31 -- Jesus heals two blind men - Żewġ għomja jitfejqu għax jemmnu fil-Mulej.

FRIDAY GOSPEL OF WEEK 1 IN ADVENT

Evanġelju
Żewġ għomja jitfejqu għax jemmnu fil-Mulej.
Mt 9, 27-31


Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien sejjer minn hemm marru warajh żewġ għomja jgħajtu u jgħidu: “Bin David, ħenn għalina!”. Meta mbagħad daħal id-dar, l-għomja resqu lejh u Ġesù qalilhom: “Temmnu intom li jien nista’ nagħmlu dan?”. Qalulu: “Iva, Mulej”. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal: “Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom”. U għajnejhom infetħulhom. Ġesù widdibhom bis-sħiħ u qalilhom: “Qisu li ħadd ma jsir jaf b’dan”. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma’ dak il-pajjiż kollu.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu============We have been taught that faith is a gift from God, a gift to treasure, nourish and pass on to others. In the Gospel of St. Matthew, we hear Christ questioning the two blind men, "Do you believe that I can do this to you?" (Matthew 9:28) It is a powerful question, one that could be asked of each of us. Do we believe that Christ can make powerful changes in our lives? If not, who are we relying on to make these changes? Christ then touched the eyes of the blind men and said "According to your faith, be it done unto you." (Matthew 9:29) What would happen to us if Christ said to us, "According to your faith be it done unto you"?


How deep is your faith?

.