blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: GOD ALMIGHTY - Jeremiah 32:17 - Geremija - How Beautiful You are my love

Thursday, December 04, 2008

GOD ALMIGHTY - Jeremiah 32:17 - Geremija - How Beautiful You are my love

"Ah, Sovereign LORD, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you!" - Jeremiah 32:17


Ġer 32:17 - "O Sidi, Mulej, ara, int għamilt is-smewwiet u l-art bil-qawwa kbira tiegħek u bi driegħek merfugħ, xejn m'hu impossibli għalik!"