blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Talba lil San Guzepp - Prayer to St Joseph

Monday, June 21, 2010

Talba lil San Guzepp - Prayer to St JosephO Mqaddes Ġużeppi, fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru u b’tama qawwija nsejħu l-patroċinju tiegħek, wara dak tal-Għarusa Mqaddsa tiegħek.

Mela f’ġieħ dik ir-rabta għażiża ta’ mħabba li biha kont marbut max-Xebba bla tebgħa, omm Alla, u f’ġieħ dik l-imħabba ta’ missier li biha ħabbejt lit-tfajjel Ġesù, nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż, li Ġesù Kristu rebaħ b’demmu, u bis-setgħa u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna.

Kif int, O Ġużeppi, kont taħseb f’din l-art għall-Familja Mqaddsa u tħarisha, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta’ Ġesù Kristu. Eqred minn ġo nofsna, Missier ħanin, din il-pesta ta’ erruri u ta’ ħażen li qegħdin imarrdu d-dinja. Ieqaf magħna mis-smewwiet, f’din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-dlamijiet, O Protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-Bambin Ġesù, hekk issa iddefendi l-Knisja Mqaddsa t’Alla mit-tnassis tal-għedewwa u minn kull hemm.

Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna l-patroċinju tiegħek, sabiex bl-eżempju u bil-għajnuna tiegħek, nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba, u naqilgħu l-hena ta’ dejjem ġewwa l-ġenna. Ammen.

______________________________________________________
______________________________________________________

O blessed Joseph, in our distress. Having sought the aid of your most blessed spouse, we now confidently implore your assistance also.

We humbly beg that, mindful of the affection which bound you to the Immaculate Virgin Mother of God,
and of the fatherly love with which you cherished the Child Jesus, you will lovingly watch over the heritage which Jesus Christ purchased with His blood, and by your powerful intercession help us in our urgent need.

Prudent guardian of the Holy Family, protect the chosen people of Jesus Christ; drive far from us, most loving father, all error and corrupting sin. From your place in heaven, most powerful protector, graciously come to our aid in this conflict with the powers of darkness, and as of old you delivered the Child Jesus
from danger of death, so now defend the holy Church from the snares of the enemy and from all adversity.

Extend to each one of us your continual protection, that, led on by your example, and borne up by your strength, we may be able to live and die in holiness and obtain everlasting happiness in heaven. Amen.