blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Inferiority Complex

Saturday, May 27, 2017

Inferiority Complex
Apertura convegno ecclesiale diocesi Roma - 19.06.2017

L’adolescenza non è una patologia
Nella basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Francesco ha aperto il convegno ecclesiale della diocesi di Roma, sul tema: “Non lasciamoli soli! Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adolescenti”. Poco prima, alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, l’abbraccio con alcuni migranti, accolti nelle parrocchie della capital.
Pope Francis opens annual Diocese of Rome pastoral conference - 20/06/2017
http://en.radiovaticana.va/news/2017/06/20/pope_francis_opens_annual_diocese_of_rome_conference/1320077

… after all, we are clay – God is the potter. He moulds us in a unique way for our own good and for those in our life, in every situation – in whatever shape or colour. He just uses clay … and His breath ! We look at our mould in the mirror and others’ moulds in our life … BUT we tend to concentrate more on the clay – whether a genius, an intellectual, an artist, a common person, a simple person, a difficult person, a poor person, a rejected person, a sinner … Only the grace of God keeps on moulding us in His infinite love and mercy till our last of His breath ! He is always with us, ready to give us a HELPING hand ! Let us let Him do the miracles and wonders in our life of trials, by leaning on His shoulder in awesome faith ... and patience - while keeping our sleeves rolled up and doing our part in the mean time !
 In The Potter's Hands

[Prov:4:25] Żomm għajnejk dritti quddiemek,
u ħarstek 'il quddiem itfagħha.
 

... [Prov:4:27] Tgħawwiġx 'l hawn u 'l hemm, ... 


 

 

[Lhud:10:35] Tarmux, mela, il-fiduċja tagħkom, għax din iġġib magħha ħlas kbir.

 
 
 
 
Ġw:21:18] Tassew tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ, kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid; imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok fejn ma tkunx trid!" [Ġw:21:19] Dan qalu biex ifisser b'liema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla
[Ġw:21:21] Pietru, mela, kif ra lil dan, qal lil Ġesù: "U dan, Mulej, x'se jsir minnu?" [Ġw:21:22] Ġesù qallu: "Inti x'inhi affarik jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi? Int imxi warajja!"
 
 
 
Fr. Mark Goring - inferiority complex


[Mik:7:8] Tifraħ xejn minħabba fija, għadu tiegħi,
għax jien, jekk waqajt, nerġa' nqum;
jekk ninsab fid-dlam, Alla d-dawl tiegħi.Fr. Mark Goring - do not gloat my enemy!


[2Mak:5:27] Imma Ġuda, jgħidulu l-Makkabi, flimkien ma' disgħa oħra, rħielha lejn id-deżert, u hemm fuq il-muntanji kien jgħix ma' sħabu bħall-bhejjem, jieklu l-ħaxix biss, basta ma jiċċappsux bit-tinġis tal-pajjiż.

Fr. Mark Goring - into the wild
[Ġdt:8:32] U Ġuditta wieġbet: "Isimgħuni, jien se nagħmel ħaġa li jibqgħu jiftakruha minn ġenerazzjoni għal oħra sa l-aħħar waħda tal-poplu tagħna.


[Est:4:14] Jekk int iżżomm is-skiet f'waqt bħal dan, il-Lhud għajnuna u ħelsien jiġuhom minn ximkien ieħor, imma int u dar missierek tintemmu. Min jaf jekk hux għal mument bħal dan li int ilħaqt sultana?"

Fr. Mark Goring - make history!


Pope reveals the medicine to change people's hearts - Published on Jun 14, 2017http://en.radiovaticana.va/news/2017/06/14/pope_at_audience_gods_unconditional_love_gives_hope/1318909

Pope Francis began his reflection by noting that none of us can live without love. Yet many people today, he went on, are anguished or empty inside because they don’t believe they are beautiful or important enough to be loved by others.
Imagine a world where everyone is seeking attention and no-one is prepared to give love in a gratuitous way, he said. Behind so much narcissistic behaviour and incomprehensible actions we discover feelings of solitude and abandonment.
When adolescents feel unloved, the pope continued, they may turn to violence, hatred or delinquent behaviour. There is no such thing as bad children or evil adolescents, he said, but there are unhappy people. When we look and smile freely at someone who is sad, he said, we open their hearts and offer them a way out of their unhappiness.
Pope Francis said that God loves us with an unconditional love, not because we deserve it, but rather because he himself is love. Like the father of the prodigal son, he said, God has compassion for us even when we are far away from him. He also recalled the many mothers he met, back in Buenos Aires, who continued to love their sons unconditionally, even when they did wrong and ended up in prison.
It is a time of Resurrection for us all, the pope concluded, because Jesus died to forgive us our sins. It is time to lift up those who are discouraged and to live in the hope of God the Father who loves us for ever, just as we are... May all of us find in God’s embrace the promise of new life and freedom, he said, for in his love is the source of all our hope.
.

No comments: