blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FEBRUARY 22 - Feast of the Chair of St Peter - Festa tal-Katedra ta' San Pietru

Wednesday, February 22, 2017

FEBRUARY 22 - Feast of the Chair of St Peter - Festa tal-Katedra ta' San PietruThe Gift of the Papacy (2/22/17)

CatholicTV Mass: 2/22/17 | Chair of St. Peter
Catholic Mass celebrated in American Sign Language by Father Shawn Carey, Director of the Office of the Deaf Apostolate in the Archdiocese of Boston, on the Feast of the Chair of Saint Peter, Apostle.Readings:
-1 Peter 5:1-4
-Matthew 16:13-19

GOSPEL
Mt 16:13-19 -- Peter Declares That Jesus Is the Messiah - Stqarrija tal-fidi minn Pietru


EVANĠELJU
Mt 16:13-19

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” “Imma intom, min tgħidu li jien?” staqsiehom.

U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun, bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek: inti Pietru, u fuq din l-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setgħat tal-infern ma jegħlbuhiex. Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet, u kulma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kulma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.


.Feb 22 - Homily: Keys of the Kingdom


.
No comments: