blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Psalm 115 --- Pope: ‘Christian hope born of trust in God’s Word’ --- Salm 115

Wednesday, January 11, 2017

Psalm 115 --- Pope: ‘Christian hope born of trust in God’s Word’ --- Salm 115
Psalm 115New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)

Psalm 115

The Impotence of Idols and the Greatness of God

Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory,
    for the sake of your steadfast love and your faithfulness.
Why should the nations say,
    “Where is their God?”
Our God is in the heavens;
    he does whatever he pleases.
Their idols are silver and gold,
    the work of human hands.
They have mouths, but do not speak;
    eyes, but do not see.
They have ears, but do not hear;
    noses, but do not smell.
They have hands, but do not feel;
    feet, but do not walk;
    they make no sound in their throats.
Those who make them are like them;
    so are all who trust in them.
 
O Israel, trust in the Lord!
    He is their help and their shield.
10 O house of Aaron, trust in the Lord!
    He is their help and their shield.
11 You who fear the Lord, trust in the Lord!
    He is their help and their shield.
 
12 The Lord has been mindful of us; he will bless us;
    he will bless the house of Israel;
    he will bless the house of Aaron;
13 he will bless those who fear the Lord,
    both small and great.
 
14 May the Lord give you increase,
    both you and your children.
15 May you be blessed by the Lord,
    who made heaven and earth.
 
16 The heavens are the Lord’s heavens,
    but the earth he has given to human beings.
17 The dead do not praise the Lord,
    nor do any that go down into silence.
18 But we will bless the Lord
    from this time on and forevermore.
Praise the Lord!
 
 

Pope at Audience: ‘Christian hope born of trust in God's Word, not idols’ - 2017-January-11 Vatican Radio
http://www.news.va/en/news/pope-at-audience-christian-hope-born-of-trust-in-g


 
 
Pope: ‘Christian hope born of trust in God’s Word’

 
 
 

 

115 (113B). Il-Mulej waħdu hu Alla
 
[S:115:1] Mhux lilna, Mulej, mhux lilna,
iżda lil ismek sebbaħ,
għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek.
[S:115:2] Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus:
"Fejn hu Alla tagħhom?"
[S:115:3] Fis-smewwiet hu Alla tagħna;
hu jagħmel kull ma jogħġbu.
[S:115:4] Fidda u deheb huma l-allat tagħhom,
xogħol ta' idejn il-bniedem.
[S:115:5] Għandhom il-fomm, u ma jitkellmux;
għandhom l-għajnejn, u ma jarawx;
[S:115:6] għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux;
għandhom l-imnieħer, u ma jxommux;
[S:115:7] għandhom l-idejn, u ma jmissux;
għandhom ir-riġlejn, u ma jimxux;
ebda leħen ma joħroġ minn fommhom.
[S:115:8] Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom,
u dawk kollha li jittamaw fihom.
[S:115:9] Iżrael ittama fil-Mulej;
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.
[S:115:10] Dar Aron ittamaw fil-Mulej;
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.
[S:115:11] Dawk li jibżgħu mill-Mulej ittamaw fil-Mulej;
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.
[S:115:12] Il-Mulej jiftakar fina u jberikna;
ibierek 'il dar Iżrael,
ibierek 'il dar Aron.
[S:115:13] Ibierek 'il dawk li jibżgħu mill-Mulej,
kemm iż-żgħar u kemm il-kbar.
[S:115:14] Ikattarkom ħafna l-Mulej,
lilkom u 'l uliedkom.
[S:115:15] Mberkin intom mill-Mulej,
li għamel is-sema u l-art.
[S:115:16] Is-smewwiet huma s-smewwiet tal-Mulej;
imma l-art hu taha lill-bnedmin.
[S:115:17] M'humiex il-mejtin li jfaħħru l-Mulej,
anqas ħadd minn dawk li jmorru fis-skiet;
[S:115:18] imma aħna li nbierku l-Mulej,
minn issa u għal dejjem.
 
Hallelujah!
 
 
 
 
 

 

No comments: