blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JANUARY 26 - Saints Timothy & Titus, Bishops - Optional Memorial

Thursday, January 26, 2017

JANUARY 26 - Saints Timothy & Titus, Bishops - Optional Memorial

 
The Ripple Effect (1/26/17)

 
 
 
 
 
 
 
Sts. Timothy and Titus, Bishops
Feast Day: January 26
http://www.liturgies.net/saints/timothyandtitus/timothytitus.htm
 
 
 


Readings
for the Feast of

STS. TIMOTHY AND TITUS
Bishops
January 26
http://www.liturgies.net/saints/timothyandtitus/readings.htm

 


THE GOSPEL:
Lk 10:1-9 -- The harvest is plentiful but the workers are few - il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit

Evanġelju
Lq 10: 1-9
 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
 
F’dak iż-żmien: Il-Mulej qabbad tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien sejjer hu. U qalilhom: “Il-ħsad hu kbir, tassew, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela ’l sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup.
 
Teħdux magħkom, la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu ’l ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu, ‘Sliem lil din id-dar.’ U jekk fiha jkun hemm bin is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu; jekk le, it-tislima tagħkom terġgħalkom lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja, u kulu u ixorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqogħdux idduru mingħand familja għal oħra. F’kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom; fejqu l-morda tagħha, u lin-nies għidulhom, ‘Is-Saltna ta’ Alla waslitilkom.’”
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.
Qari tal-Quddiesa
http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php.

No comments: