blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Fr. Mark Goring - the Jesus Prayer

Wednesday, August 17, 2016

Fr. Mark Goring - the Jesus Prayer

Proverbs 4:23  New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition (NRSVACE)   

Keep your heart with all vigilance,    for from it flow the springs of life.

 
 
[Prov:4:23]
Ħares lil qalbek bir-reqqa kollha,
għax minnha ġejja l-ħajja.

 

 

http://www.laikos.org/kkk_online_mt_nf.htm

435        L-isem ta’ Ġesù hu fil-qalba tat-talb nisrani. It-talbiet liturġiċi kollha jagħlqu bil-formula B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna.....U l-“Ave Maria” tilħaq il-quċċata tagħha bil-kliem “u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù”. U t-talba tal-qalb tal-orjentali, magħrufa bħala “Talba lil Ġesù” tgħid: “Ġesù Kristu, Iben Alla, Mulej, ħenn għalija l-midneb”. Ħafna nsara jmutu huma u jtennu b’fommhom, bħal Santa Ġovanna d’Arco, kelma waħda biss: “Ġesù!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

No comments: