blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 5:20-26 -- your righteousness -- il-ħajja tajba tagħkom ---&--- Anger - Il-korla -- Mk 7:14-23 ...Suppervja...rabja...don't help the devil - AGERE CONTRA !

Saturday, July 30, 2016

Mt 5:20-26 -- your righteousness -- il-ħajja tajba tagħkom ---&--- Anger - Il-korla -- Mk 7:14-23 ...Suppervja...rabja...don't help the devil - AGERE CONTRA !
John 8:44b ... the devil was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies.

 
********************************************************

L-ibbuljar hu frott ix-Xitan, jgħid il-Papa Franġisku

Bullying is the devil’s work, says Pope Francis


http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/01/09/bullying-is-the-devils-work-says-pope-francis/


********************************************************THE WORLD GIVES SO MUCH IMPORTANCE TO SKIN DEEP BEAUTY. S0… Just as you start to give in to the evil spirit of ANGER - go in front of a mirror to see for yourself - its ugly expressions ! 
 
   


The spirit of God is a spirit of peace, and also in the case of grave sin, it makes us feel tranquil sorrow, humble, confident, and this is due precisely to His mercy. The spirit of the demon, on the contrary, excites, exasperates, and makes us in our sorrow feel something like anger against ourselves, whereas our first charity must be to ourselves, and so if certain thoughts agitate you, this agitation never comes from God, who gives tranquillity, being the Spirit of Peace. 
Such agitation comes from the devil.

St. Pio of Pietrelcina

ONLY GOD FADES AWAY YOUR ANGER WRINKLES AND INSTILLS EXPRESSIONS OF JOY – free, without cosmetic surgery expenses - He fills you with the joy...not the instant joy that the world imposes on us AND that evaporates instantly, but the joy that you only experience when you come closer to Him.
THE LOVE OF JESUS FOR EACH ONE OF US, SHEDS TEARS OF JOY FROM OUR HEART....July 31, 2016 - Pope Francis encourages young people gathered in Krakow for the World Youth Day closing Mass to go to confession and to trust in God's mercy.
In Santa Marta, pope warns those who plot evil against others and take advantage of trust - Published on Sep 19, 2016


We all need to pray to You Lord Jesus and to you Our Lady
for meekness and humility, clemency and mercy
- help us that our heart be like yours  

 
 GOSPEL:

Mt 5:20-26 -- ...your righteousness ... - ...il-ħajja tajba tagħkom...

[Mt:5:20] "Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.

Il-korla
(Lq 12, 57-59)


[Mt:5:21] "Smajtu xi ntqal lin-nies ta' dari, 'La toqtolx.' Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. [Mt:5:22] Imma jien ngħidilkom li  l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu, 'Ġifa', ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju; u jekk jgħidlu, 'Iblah', ikun ħaqqu n-nar ta' l-infern. [Mt:5:23] Mela jekk tkun qiegħed ittalla' l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, [Mt:5:24] ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk, u mbagħad ejja talla' l-offerta tiegħek. [Mt:5:25] Lil min ikun se jtellgħek il-qorti ħudu  bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f'idejn l-imħallef, u l-imħallef f'idejn l-għassies, u hekk issib ruħek fil-ħabs. [Mt:5:26] Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar tliet ħabbiet.


============The Three Levels of Anger
What is anger? Why is it a deadly sin? How can we keep from falling into sin with anger?The Sin of Anger

============GOSPEL:

Mk 7:14-23 -- What comes out of a person is what defiles - X'inhu li jtabba' lill-bniedem

X'inhu li jtabba' lill-bniedem
(Mt 15, 10-20)


[Mk:7:14] Raġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: "Isimgħuni, intom ilkoll, u ifhmuni! [Mk:7:15] Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbgħu; imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtabba'  lill-bniedem."
[Mk:7:17] Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabbola. [Mk:7:18] U hu qalilhom: "Intom ukoll daqshekk bla moħħ? Ma tifhmux li xejn ma jista' jtabba' lill-bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, [Mk:7:19] la darba dan mhux fil-qalb imur, iżda fl-istonku, biex imbagħad jintrema fil-ħofra?" B'hekk wera li  l-ikel kollu hu safi. [Mk:7:20] U qalilhom: "Dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtabba' lill-bniedem. [Mk:7:21] Għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem, li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żína, serq, qtil ,[Mk:7:22] adulterju, regħba, ħażen, qerq, libertinaġġ, għira, malafama, suppervja u bluha. [Mk:7:23] Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba' lill-bniedem."
Fr. Mark Goring - don't help the devil - agere contra!


 
 


 
 
 
 
 

Is-Suppervja    ( in one part only)
(Fr. Hayden Williams OFM Cap)


Ezercizzi 2016: Is-Suppervja - Fr Hayden   
Proverbes - 9:8 - Proverbji 
 

 Homily: Pray for Wisdom - Fr. Ignatius on the need for humility in order to be wise. We must accept the foolishness and humiliation of the Cross of Christ. This is only done through prayer.

Mass: Thursday in the 22nd Week in Ordinary Time - Wkdy
Readings:
1st: 1 Cor 3:18-23
Resp: Psalm 24:1-2, 3-4, 5-6 0
Gsp: Luke 5:1-11A heart full of love or a heart of stone ?...
Pope Francis:Mercy is a gift - Published on Sep 21, 2016
.
.

No comments: