blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 22 - Feast of Saint Mary Magdalene - Witness of Divine Mercy --- Apostle to the Apostles

Tuesday, July 19, 2016

JULY 22 - Feast of Saint Mary Magdalene - Witness of Divine Mercy --- Apostle to the Apostles

 
 
Witness of Divine Mercy
 
· ​The first liturgical feast of Saint Mary Magdalene · July 22, 2016
  
 
Albert Edelfelt, Jesús y María Magdalena, 1890

Adoration Changes Lives


 
 
Christ on the Cross between the Two Thieves - Peter Paul Rubens


 

 
Mary Magdalene
 


Pope raises memorial of St. Mary Magdalene to a liturgical Feast equal to the apostles - Published on 10 Jun 2016
 July 22 -- Jn 20:1, 11-18 -- St. Mary Magdalene, FEAST - Santa Marija Maddalena, FESTA

Evanġelju
Ġw 20:1, 11-18


Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

[Ġw:20:1] Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marjam minn Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar.

[Ġw:20:11] Marjam baqgħet 'il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar, [Ġw:20:12] u rat żewġ anġli lebsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesù. [Ġw:20:13] Huma qalulha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki?" Hi wieġbet: "Għax ħadu lil Sidi, u ma nafux fejn qegħduh." [Ġw:20:14] Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesù. [Ġw:20:15] Ġesù qalilha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?" Hi ħasbet li kien il-ġardinar, u qaltlu: "Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, u jiena nġibu lura." [Ġw:20:16] Ġesù sejjħilha: "Marjam!" Hi daret u qaltlu bil-Lhudi: 'Rabbuni!' jiġifieri Mgħallem. [Ġw:20:17] Ġesù qalilha: "La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-Missier; imma mur għand ħuti u għidilhom li se nitla' għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom." [Ġw:20:18] Marjam minn Magdala marret għand id-dixxipli tagħtihom l-aħbar: “Rajt il-Mulej u tani dil-bxara.”Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.


.or Gospel -  July 22 -- Jn 20:1-2,11-18 -- St. Mary Magdalene, FEASTA - Santa Marija Maddalena, FESTA


JULY 22 - Feast of Saint Mary Magdalene - Witness of Divine Mercy --- Apostle to the Apostles
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDcemW6Gv9ZwSfhtBQ4MdalNfjc9ymi
Christ Is Risen - Published on Apr 18, 2017 - ON EASTER TUESDAY; Gospel of John 20:11-18.

No comments: