blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 22 - Feast of Saint Mary Magdalene - Witness of Divine Mercy --- Apostle to the Apostles

Tuesday, July 19, 2016

JULY 22 - Feast of Saint Mary Magdalene - Witness of Divine Mercy --- Apostle to the Apostles

 
 
Witness of Divine Mercy
 
· ​The first liturgical feast of Saint Mary Magdalene · July 22, 2016
  
 
Albert Edelfelt, Jesús y María Magdalena, 1890
Adoration Changes Lives


 
 
Christ on the Cross between the Two Thieves - Peter Paul Rubens


 

 
Mary Magdalene
 


Pope raises memorial of St. Mary Magdalene to a liturgical Feast equal to the apostles - Published on 10 Jun 2016


A New Feast Day (7/22/16)  

 


Procesión Santa María Magdalena 2016 _ Valladolid


The Gospel on July 22 -- Jn 20:1-2,11-18 -- St. Mary Magdalene (FEAST) - Santa Marija Maddalena

20. Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
(Mt 28, 1-10 ; Mk 16, 1-8 ; Lq 24, 1-12)


[Ġw:20:1] Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. [Ġw:20:2] Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: "Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!"
Ġesù jidher lil Marija ta' Magdala
(Mk 16, 9-11)

[Ġw:20:11] Iżda Marija baqgħet 'il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar, [Ġw:20:12] u rat żewġ anġli lebsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesù. [Ġw:20:13] Huma qalulha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki?" Hi wieġbet: "Għax ħadu lil Sidi, u ma nafux fejn qegħduh." [Ġw:20:14] Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesù. [Ġw:20:15] Ġesù qalilha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?" Hi ħasbet li kien il-ġardinar, u qaltlu: "Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, u jiena nġibu lura." [Ġw:20:16] Ġesù sejjħilha: "Marjam!" Hi daret u qaltlu bil-Lhudi: 'Rabbuni!' jiġifieri Mgħallem. [Ġw:20:17] Ġesù qalilha: "La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-Missier; imma mur għand ħuti u għidilhom li se nitla' għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom." [Ġw:20:18] Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tathom l-aħbar: "Rajt lill-Mulej", u qaltilhom x'qalilha. 
"Teacher !" - "Rabbuni !"  jiġifieri Mgħallem
JULY 22 - Feast of Saint Mary Magdalene - Witness of Divine Mercy --- Apostle to the Apostles
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDcemW6Gv9ZwSfhtBQ4MdalNfjc9ymi
Christ Is Risen - Published on Apr 18, 2017 - ON EASTER TUESDAY; Gospel of John 20:11-18.

No comments: