blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: “I AM WITH YOU”: Struggling with Divorce ... Mt 19:3-12--divorce - divorzju

Thursday, September 03, 2015

“I AM WITH YOU”: Struggling with Divorce ... Mt 19:3-12--divorce - divorzju
Mt 19:3-12 -- divorce - Id-divorzju

--- Husband and wife are no longer two, but one body ---
FRIDAY GOSPEL OF WEEK 19 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Kien minħabba l-ebusija ta’ qalbkom li Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu.
Mt 19, 3-12

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, [Mt:19:3] resqu fuq Ġesù  xi Fariżej biex iġarrbuh, u qalulu: "Jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa, tkun xi tkun?" [Mt:19:4] Iżda hu qalilhom: "Ma qrajtux li sa mill-bidu  l-Ħallieq għamilhom raġel u mara, [Mt:19:5] u qal, 'Minħabba f'hekk raġel iħalli lil missieru u 'l ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed?' [Mt:19:6] Għalhekk m'humiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem."

[Mt:19:7] Qalulu: "Mela allura għaliex ordna Mosè li żewġha jagħtiha l-kitba tad-divorzju u jibgħatha?" [Mt:19:8] Qalilhom: "Kien minħabba l-ebusija ta' qalbkom li Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu.  [Mt:19:9] U ngħidilkom, li min jibgħat lil martu - barra l-każ ta' żwieġ ħażin - u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju."

[Mt:19:10] Qalulu d-dixxipli: "Mela ladarba din hi l-kondizzjoni tar-raġel mal-mara, ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ." [Mt:19:11] Iżda hu qalilhom: "Mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. [Mt:19:12] Hemm ewnuki li jitwieldu hekk minn ġuf ommhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-Saltna tas-Smewwiet. Min jista' jifhem, jifhem!"


Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Fr Jacinto gives the homily on how marriage was intended to be life long. Marriage is the basis of the family and the family is the basis of society. God alone is the author of marriage. When marriage is no longer sacred anything goes..
 
 
Pope Francis meets with separated and divorced women - video published on Jun 27, 2017

 

Pope Francis: THE POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION
AMORIS LÆTITIA - THE JOY OF LOVE IN THE FAMILY
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2016/04/pope-francis-post-synodal-apostolic.htmlPope Francis confirms nullification of marriage process will become free - Published on Dec 11, 2015
 
Can Catholics “annul” marriages? - Published on 11 Sep 2015

 Pope: Marriage Annulment process is free -  Sep 8, 2015Pope Francis: Divorced people who remarry aren't excommunicated! Published on 5 Aug 2015

><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>
><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>
   
 Pope Francis baptizes a waste picker's son at the Vatican...


><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>
><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>            ><>Pope Francis: The process of marriage nullity cases should be secure and swift-Published on Jan 29, 2015

Pope: Marriage annulments shouldn't be about making money  -   Published on Nov 5, 2014


All relationships suffer when at least one person fails to infuse his or her faith into the daily details of family, work, community, or ministry.
Learn practical ways for the divorced and their families to find healing and to learn how those who care for them can help.
Rose Sweet will help you put religion in your relationships...


Streamed live on Sep 2, 2015

“I Am With You”: Struggling with DivorceAscension Press Youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UC_n63nhzDdvRo9_QSb1xX7Q

http://ascensionpress.com/
.

 

No comments: