blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: HOLY BIBLE - Old Testament --- from the Book of Judith 8:25-27 - mill-Ktieb ta' Guditta 8:25-27

Monday, May 25, 2015

HOLY BIBLE - Old Testament --- from the Book of Judith 8:25-27 - mill-Ktieb ta' Guditta 8:25-27


Judith 8:25-27 New American Bible (Revised Edition) (NABRE)
"25 Besides all this, let us give thanks to the Lord our God for putting us to the test as he did our ancestors. 26 Recall how he dealt with Abraham, and how he tested Isaac, and all that happened to Jacob in Syrian Mesopotamia while he was tending the flocks of Laban, his mother’s brother. 27 He has not tested us with fire, as he did them, to try their hearts, nor is he taking vengeance on us. But the Lord chastises those who are close to him in order to admonish them.”
 


Ġuditta 8:25-27

Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna, li qiegħed iġarrab, bħalma għamel ma’ missirijietna. Ftakru x’għamel ma’ Abraham, u kemm ġarrab lil Iżakk, xi ġralu Ġakobb. Bħalma għadda lilhom minn-nar biex jara fejn kienet qalbhom, hekk issa qiegħed jagħmlilna l-Mulej, mhux biex jikkastigana, għax hu jsawwat lil min hu qrib lejh biex iwiddbu.
 
 
 
 
.

No comments: