blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Pope Francis: Return honour to marriage, family

Friday, April 24, 2015

Pope Francis: Return honour to marriage, family 
 
Behold, how good & how pleasant it is for brethren to dwell together in unity (Psalm 133:1)
 
Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa, li l-aħwa jgħammru flimkien (Salm 133:1)


 
Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom (Mattew 7:12)

 
 
 
 
.
 
 

No comments: