blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: F'ISEM TA' ĠESÙ KRISTU TA' NAZZARET - lil San Mikiel Arkanġlu --- In the Name of Jesus of Nazareth - to St Michael the Archangel

Saturday, April 11, 2015

F'ISEM TA' ĠESÙ KRISTU TA' NAZZARET - lil San Mikiel Arkanġlu --- In the Name of Jesus of Nazareth - to St Michael the Archangel


F’isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazzaret, ħa jqum il-qawwi u l-qaddis San Mikiel Arkanġlu kontra satana u l-anġli l-ħżiena tiegħu affavur tal-poplu t’Alla l-Ħaj
 
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis –

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, ikollok ħniena minna.

><>       ><>       ><>
 
In the Name of Jesus Christ of Nazareth, let the mighty and holy Archangel St. Michael rise against satan and his bad angels, in favour of the people of the Living God

Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis -

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy of us.
.