blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Radd il-ħajr u talba għall-għajnuna --- Gratitude and Prayer for Help - from PSALM - 40(39):1-9 - SALM - Ittamajt, ittamajt fil-Mulej - kant Mixja Neokatekumenali

Wednesday, March 25, 2015

Radd il-ħajr u talba għall-għajnuna --- Gratitude and Prayer for Help - from PSALM - 40(39):1-9 - SALM - Ittamajt, ittamajt fil-Mulej - kant Mixja Neokatekumenali


Gratitude and Prayer for Help - sung in Maltese - Neocatechumenal Way
Psalm 40(39):1-9
Gratitude and Prayer for Help
1 For the leader. A psalm of David.
2 Surely, I wait for the Lord;
    who bends down to me and hears my cry,

3 Draws me up from the pit of destruction,
    out of the muddy clay,
Sets my feet upon rock,
    steadies my steps,

4 And puts a new song in my mouth,
    a hymn to our God.
Many shall look on in fear
    and they shall trust in the Lord.

5 Blessed the man who sets
    his security in the Lord,
    who turns not to the arrogant
    or to those who stray after falsehood.

6 You, yes you, O Lord, my God,
    have done many wondrous deeds!
And in your plans for us
    there is none to equal you.
Should I wish to declare or tell them,
    too many are they to recount.

7 Sacrifice and offering you do not want;
    you opened my ears.
Holocaust and sin-offering you do not request;

8  so I said, “See; I come
    with an inscribed scroll written upon me.

9 I delight to do your will, my God;
    your law is in my inner being!”...

=============================
40(39):1-9. Radd il-ħajr u talba għall-għajnuna


[S:40:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:40:2] Ittamajt b'tama qawwija fil-Mulej;
hu niżel ħdejja u sama'  l-għajta tiegħi.
[S:40:3] Minn bir waħxi tellagħni,
minn qalb il-ħama u t-tajn;
fuq il-blat qegħedli riġlejja,
u saħħaħli l-mixi tiegħi.
[S:40:4] Qegħedli fuq fommi għanja ġdida,
għanja ta' tifħir lil Alla tagħna.
Ħafna jaraw u jimtlew bil-biża' tiegħu,
u jittamaw fil-Mulej.
[S:40:5] Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej
                                                           it-tama tiegħu,
u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.
[S:40:6] Bla għadd l-għemejjel tiegħek, Mulej,
                                                                  Alla tiegħi;
ta' l-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina;
ħadd ma jħabbatha miegħek!
Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem;
iżda huma ħafna biex insemmihom.

[S:40:7] Int ma titgħaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti;
imma widnejja inti ftaħtli;
ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.
[S:40:8] Mbagħad jien għedt: "Hawn jien, ġej.
Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi
[S:40:9] li nagħmel ir-rieda tiegħek.
Alla tiegħi, dan jogħġobni;
il-liġi tiegħek ġewwa qalbi."...