blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Il-Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana --- Il-Kurunella, it-Talba u s-Salve Reġina lill- Madonna ta' Lourdes

Wednesday, October 15, 2014

Il-Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana --- Il-Kurunella, it-Talba u s-Salve Reġina lill- Madonna ta' Lourdes

Il-Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana 
Il-Grotta


 
 
 
ID-DEHRIET - THE APPARITIONS
 

 
><>   ><>   ><>

Salve  Regina (in Maltese language)
Sliem għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnati ulied Eva, lilek nitniehdu aħna u nibku u nolfqu f’dan il-wied tad-dmugh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament, lil Ġesu`, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, O pija, O ħelwa Verġni Marija

><>   ><>   ><>
 

LOURDES - O Vierge Marie - Salve Regina
 
Salve Regina, Mater Misericordiae,
 
Vita dulcedo et spes nostra salve. 

Ad te clamamus,  exsules filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes,

In hac lacrimarum valle. 

Eja, ergo, advocata nostra,

illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
 
Nobis, post hoc exsilium, ostende.
 
O Clemens, O Pia, O Dulcis, Virgo Maria


><>   ><>   ><>


 FEBRUARY 11 - OUR LADY OF LOURDES, First Apparition - WORLD DAY OF THE SICK --- 11 ta' Frar - Il-Madonna ta' Lourdes, L-Ewwel Dehra - JUM DINJI TAL-MORDA


.