blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Friday Gospel of week 27, in Ordinary Time --- Luke 11:14-26 -- Jesus and Beelzebul - Ġesù u Begħelżebul --- Pope's Mass: Do I allow demons in my heart?

Friday, October 10, 2014

Friday Gospel of week 27, in Ordinary Time --- Luke 11:14-26 -- Jesus and Beelzebul - Ġesù u Begħelżebul --- Pope's Mass: Do I allow demons in my heart?
Lk 11:14-26 -- Jesus and Beelzebul - Ġesù u Begħelżebul


Ġesù u Begħelżebul
(Mt 12, 22-30 ; Mk 3, 20-27)

[Lq:11:14] Ġesù kien qiegħed ikeċċi xitan, li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem, u n-nies stagħġbu. [Lq:11:15] Iżda xi wħud minnhom qalu: "Bis-saħħa ta' Begħelżebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten." [Lq:11:16] Oħrajn, biex iġarrbuh, riedu mingħandu sinjal mis-sema. [Lq:11:17] Iżda hu ntebaħ x'kienet il-fehma tagħhom, u qalilhom: "Kull saltna maqsuma fiha nfisha ssir ħerba, u taqa' dar fuq oħra. [Lq:11:18] Jekk ix-Xitan ukoll hu kontra tiegħu nnifsu, kif se żżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Begħelżebul inkeċċihom ix-xjaten. Lq:11:19] Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Begħelżebul, uliedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom? Għalhekk huma stess ikunu l-imħallfin tagħkom. [Lq:11:20] Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-Saltna ta' Alla. [Lq:11:21] Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jgħasses il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fiż-żgur. [Lq:11:22] Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuqu u jegħlbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu, u jqassam il-priża tiegħu. [Lq:11:23] Min m'huwiex miegħi huwa kontra tiegħi, u min ma jiġborx miegħi, ixerred.
L-ispirtu mniġġes iħabbat lill-bniedem
(Mt 12, 43-45)

[Lq:11:24] "Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f'art niexfa, u billi ma jsibu mkien, jgħid, 'Mela nerġa' lura lejn dari mnejn ħriġt.' [Lq:11:25] U x'ħin jiġi, isibha miknusa u kollox f'postu. [Lq:11:26] Mbagħad imur iġib seba' spirti oħra agħar minnu, u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda agħar minn ta' qabel."

><>   ><>   ><>
 
Pope's Mass: Do I allow demons in my heart?  

 
><>   ><>   ><>
 
The Pharaoh And The Pharisees - Fr. Paul Nicholson


MY GOD LET ME NEVER AGAIN ABUSE YOUR MERCY, RATHER, LET ME BURY MYSELF IN YOUR MERCIFUL SACRED HEART. AMEN.
 
 
.