blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Luke 5:1-11 -- Jesus Calls His First Disciples - Ġesù jsejjaħ l-ewwel dixxipli -- Luqa 5:1-11 --- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 22, IN ORDINARY TIME

Thursday, September 04, 2014

Luke 5:1-11 -- Jesus Calls His First Disciples - Ġesù jsejjaħ l-ewwel dixxipli -- Luqa 5:1-11 --- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 22, IN ORDINARY TIMEhttp://2.bp.blogspot.com/-sS9qQqUp_Ds/UihojpR4riI/AAAAAAAADwQ/ebVjxzvZ8h0/s1600/The_Miraculous_Draught_of_Fishes_(La_pe%CC%82che_miraculeuse)_-_James_Tissot_-_overall.jpg
 --- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 22, IN ORDINARY TIME ---
Lk 5:1-11 -- Jesus Calls His First Disciples - Ġesù jsejjaħ l-ewwel dixxipli

5. Ġesù jsejjaħ l-ewwel dixxipli  
    (Mt 4, 18-22 ; Mk 1, 16-20)

[Lq:5:1] Darba l-kotra bdiet tross fuqu biex tisma' l-kelma ta' Alla. Hu kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġennesaret. [Lq:5:2] U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt; is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu x-xbiek. [Lq:5:3] Tela' fuq waħda minnhom, li kienet ta' Xmun, u talbu jaqla' kemmxejn 'il barra mill-art; mbagħad qagħad bilqiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. [Lq:5:4] Meta temm li kellu jgħid, qal lil Xmun: "Aqdef 'il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd." [Lq:5:5] Wieġbu Xmun u qallu: "Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek." [Lq:5:6] Hekk għamlu, u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li  x-xbiek tagħhom kien għoddu nqasam. [Lq:5:7] Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew, u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma għerqux.

[Lq:5:8] Xmun Pietru, kif ra dan, nxteħet f'riġlejn Ġesù u qallu: "Tbiegħed minni, Mulej, għaliex jiena raġel midneb!" [Lq:5:9] Għax baqgħu tassew mistagħġba, kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu, għal dik il-qabda ħut li qabdu. [Lq:5:10] U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, li kienu sħab Xmun. Mbagħad Ġesù qal lil Xmun: "Tibżax; minn issa 'l quddiem tkun taqbad in-nies." [Lq:5:11] Meta mbagħad ressqu d-dgħajjes ma' l-art, telqu kollox u marru warajh.Pope: When you recognize your sins, you're transformed by God  

.