blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Lk 7:31-35 -- To what, then, can I compare the people of this generation ? - Ma' min, mela se nxebbahhom in-nies ta' dan iż-żmien?

Thursday, September 18, 2014

Lk 7:31-35 -- To what, then, can I compare the people of this generation ? - Ma' min, mela se nxebbahhom in-nies ta' dan iż-żmien?

WEDNESDAY GOSPEL OF WEEK 24 IN ORDINARY TIME
 
 

Lk 7:31-35 -- To what, then, can I compare the people of this generation ? - Ma' min, mela se...


[Lq:7:31] "Ma' min, mela, se nxebbahhom in-nies ta' dan iż-żmien? Lil min jixbhu? [Lq:7:32] Jixbhu lil qabda tfal bilqiegħda fil-pjazza, jgħajjtu lil xulxin u jgħidu,

                    'Daqqejnielkom il-flawt
                    u ma żfintux,
                    għannejnielkom għanja ta' niket
                    u ma ħabbattux fuq sidirkom!'

[Lq:7:33] Għax tassew, ġie Ġwanni l-Battista, la jiekol ħobż u lanqas jixrob inbid, u intom tgħidu li 'għandu fih xitan'. [Lq:7:34] Ġie Bin il-bniedem, jiekol u jixrob, u tgħidu, 'Araw, xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin!' [Lq:7:35] Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-għerf tiegħu."
Can You Love Without Faith? 
 


.