blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 15:21-28 -- The faith of a Canaanite Woman - Il-fidi tal-mara Kangħanija --- Sunday Gospel of week 20 O.T. Year A - & - Wednesday of week 18 in O.T.

Saturday, August 16, 2014

Mt 15:21-28 -- The faith of a Canaanite Woman - Il-fidi tal-mara Kangħanija --- Sunday Gospel of week 20 O.T. Year A - & - Wednesday of week 18 in O.T.

 

GOD LOVES OUR INSISTENCE AND PERSEVERANCE IN OUR PRAYERS ! HE JUST LOVES TO BE 'ANNOYED' BY OUR TRUST IN HIS OMNIPOTENCE THROUGH OUR INTERCESSORY PRAYERS ! 


Without Prayer, It Is Impossible To Be Saved  

 
 
><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>

 
  Mt 15:21-28 -- The faith of a Canaanite Woman - Il-fidi tal-mara Kangħanija


Il-fidi tal-mara Kangħanija
[Mt:15:21] Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon.[Mt:15:22] U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: "Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna"[Mt:15:23] Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: "Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna."[Mt:15:24] Imma hu qalilhom: "Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael."[Mt:15:25] Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: "Għinni, Mulej"[Mt:15:26] Hu weġibha: "M'hux sewwa tieħu l-ħobż ta' l-ulied u tixħtu lill-ġriewi."[Mt:15:27] "Hekk hu, Mulej" qaltlu,"iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom"[Mt:15:28] Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: "Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq." U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>

 
The Syrophoenician Woman  


><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>

L-Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena A)  


><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>

Fr Elias Vella OFM Conv. - on Insistent Prayer   (CCR Melbourne)


CCRinMelbourne
https://www.youtube.com/channel/UCcmzU_D2diq3BXgEkuuDf4Q

><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>  ><>


FIDI LI TINBAĦ !  (Fr. Hayden Williams OFM Cap) a playlist of 3 short video-catechesis
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDcemW6Gv9j3hfVd2sJ_IKNLK3YWrjg
 
 
 <><  <><  <><  <><  <><  <><  <>< 
.