blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Week 20 in Ordinary Time - Saturday morning Gospel and Reflection - Mt 23:1-12 -- A Warning Against Hypocrisy - min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

Saturday, August 23, 2014

Week 20 in Ordinary Time - Saturday morning Gospel and Reflection - Mt 23:1-12 -- A Warning Against Hypocrisy - min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

 Mt 23:1-12 -- A Warning Against Hypocrisy - min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

- TUESDAY GOSPEL OF WEEK 2 OF LENT
- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 20 IN ORDINARY TIME
- IN YEAR A - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 31 IN ORDINARY TIME


Evanġelju
Kliem biss għandhom, imma fatti xejn.
Mt 23, 1-12


Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, [Mt:23:1] Ġesù kellem lin-nies u lid- dixxipli tiegħu, u qalilhom: [Mt:23:2] "Fuq il-katedra ta' Mosè qagħdu l-kittieba u Fariżej. [Mt:23:3] Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. [Mt:23:4] Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. [Mt:23:5] Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawwlu l-ġmiemen tagħhom. [Mt:23:6] Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi, [Mt:23:7] u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejjħulhom Rabbi.
[Mt:23:8] Imma intom tħallux min isejjħilkom Rabbi, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. [Mt:23:9] U ssejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. [Mt:23:10] Hekk ukoll tħallux min isejjħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. [Mt:23:11]  Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; [Mt:23:12] min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu
.

Homily: Good and Bad Example

Father Louis Maximilian takes two points from today's Gospel. First is the need for good example, both to ourselves (i.e. a sincere and consistent life) and to others. If we don't have this, not only will we not sweeten the message of the Gospel with our deeds, but we will embitter it. Second is how to react to bad example, especially by those in authority over us. We are not excused from living the faith, rather we can look to the teaching of the Holy Father as a dependable guide even in murky times. We also must not be quick to condemn, but seek first the Kingdom of God, even if it feels like we are alone. Let us imitate the Blessed Virgin, ponder the Word of God, and be docile to the inspirations of the Spirit.
Ave Maria!
Mass: St. Rose of Lima - Opt Mem - Form: OF
Readings: Saturday in the 20th Week in Ordinary Time
1st: eze 43:1-7
Resp: psa 85:9-10, 11-12, 13-14
Gsp: mat 23:1-12

.