blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Rum 13:11-14 --- Inwarrbu ghemil id-dlam (Fr. Hayden Williams OFM Cap)

Tuesday, August 05, 2014

Rum 13:11-14 --- Inwarrbu ghemil id-dlam (Fr. Hayden Williams OFM Cap)


http://www.laikos.org/Bibbja-TG.htm
Qari mill-Ittra ta' San Pawl lir-Rumani
 
Inqumu min-ngħas
[Rum:13:11] Barra minn dan, intom tafu f'liema żmien qegħdin. Waslet  is-siegħa li intom tqumu min-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. [Rum:13:12] Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. [Rum:13:13] Ngħixu kif jixraq, bħal f'binhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żína u t-tbahrid, mhux bil-ġlied u l-għira. [Rum:13:14] Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu u ħallukom   mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu.
 
                                                   ----------------------------------------
 
Inwarrbu ghemil id-dlam (Fr. Hayden Williams OFM Cap)  

 
.