blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE NARROW PATH OR THE WIDE PATH ? - Stay Away From VANITY ! It's dangerous...

Wednesday, May 07, 2014

THE NARROW PATH OR THE WIDE PATH ? - Stay Away From VANITY ! It's dangerous...

 
 
Imitating Christ’s Humility (Philippians 2:1-18)

Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.
 
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus:

Who, being in very nature God,
    did not consider equality with God something to be used to his own advantage;
rather, he made himself nothing
    by taking the very nature of a servant,
    being made in human likeness.
And being found in appearance as a man,
    he humbled himself
    by becoming obedient to death
        even death on a cross!

Therefore God exalted him to the highest place
    and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,
    in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord,
    to the glory of God the Father.

Do Everything Without Grumbling

12 Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling, 13 for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.


14 Do everything without grumbling or arguing, 15 so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.” Then you will shine among them like stars in the sky 16 as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. 17 But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. 18 So you too should be glad and rejoice with me.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. L-umiltà ta' Kristu u dik tagħna

[Fil:2:1] Jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu; jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba; jekk hemm xi xirka fl-Ispirtu; jekk hemm xi ħniena u mogħdrija; kunu fehma waħda [Fil:2:2] u imlewni bil-ferħ! Ħa jkollkom  l-istess imħabba, u ruħ waħda u ħsieb wieħed. [Fil:2:3] Tagħmlu xejn b'pika ta' partit, anqas għall-ftaħir fieragħ; imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. [Fil:2:4] Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. [Fil:2:5] Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù:
     [Fil:2:6] hu li għad li kellu n-natura ta' Alla, ma qagħadx         
     ifittex tiegħu li hu daqs Alla, [Fil:2:7] iżda xejjen lilu  nnifsu
     billi ħa n-natura ta' lsir; sar jixbah lill-bnedmin, u deher
     minn barra bħala bniedem;
     [Fil:2:8] ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-
     mewt tas-salib.
     [Fil:2:9] Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejjnu
     bl-Isem  li hu fuq kull isem,
      [Fil:2:10] biex fl-isem ta' Ġesù
      - fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art –
  il-ħlejjaq kollha jinżlu għarrkubbtejhom,
  [Fil:2:11] u kull ilsien jistqarr:
  "Ġesù Kristu hu l-Mulej,
  għall-glorja ta' Alla l-Missier."
Aħna d-dawl tad-dinja
 [Fil:2:12] Għalhekk, għeżież tiegħi, bħalma dejjem obdejtu, mhux biss meta kont magħkom, imma wisq aktar issa li m'iniex magħkom, ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-tregħid. [Fil:2:13] Alla hu li jaħdem fikom u jġegħelkom tridu u tħabirku biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. [Fil:2:14] Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tlaqliq, [Fil:2:15] ħalli tkunu nies bla għajb u safja, ulied Alla bla tebgħa f'nofs bnedmin ta' ħajja mgħawwġa u mħassra; fosthom intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb. [Fil:2:16] U żżommu sħiħ il-kelma tal-ħajja; hekk fil-jum ta' Kristu jkolli biex niftaħar li ma nkunx ġrejt u tħabatt għal xejn. [Fil:2:17] U mqar kieku kelli nxerred demmi fuq il-vittmi u  s-sagrifiċċju tal-fidi tagħkom, jiena nifraħ fuq li nifraħ magħkom ilkoll. [Fil:2:18] U hekk ukoll intom għandkom tifirħu fuq li tifirħu miegħi. 

                           ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>

The High Standard

 
 
THE SPIRIT OF THE WORLD (that nothing is considered sinful) HAS PENETRATED THE CHURCH AND OUR CULTURE SO DEEPLY THAT WE MIGHT HAVE FALLEN VICTIMS TO  SITUATIONS, IN OUR UPBRINGING, STAINED WITH THE CONNOTATION OF SHAME … 

...Do not go to Dances...

 
 
NEVER GIVE UP ON JESUS's WISDON, MERCY AND POWER ! HE IS ALWAYS READY TO HELP YOU TO STAND UP AGAINST YOUR NATURAL WEAKNESSES !  HUMBLE YOURSELF AND ASK HIM TO HELP YOU.