blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Fr Hayden Retreat - Laqgħa ta' formazzjoni tal-Ordo Virginum - 19 ta' Frar 2012 - "Is-smigħ tal-Kelma ta' Alla fil-ħajja tal-verġni ikkonsagrata"

Thursday, May 22, 2014

Fr Hayden Retreat - Laqgħa ta' formazzjoni tal-Ordo Virginum - 19 ta' Frar 2012 - "Is-smigħ tal-Kelma ta' Alla fil-ħajja tal-verġni ikkonsagrata"


"Is-smigħ tal-Kelma ta' Alla fil-ħajja tal-verġni ikkonsagrata"