blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY SATURDAY MORNING --- & --- HOLY SATURDAY EVENING - Gospels - YEAR A - Mt 28:1-10 ; YEAR B - Mk 16:1-8; YEAR C - Lk 24:1-12 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet

Friday, April 18, 2014

THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY SATURDAY MORNING --- & --- HOLY SATURDAY EVENING - Gospels - YEAR A - Mt 28:1-10 ; YEAR B - Mk 16:1-8; YEAR C - Lk 24:1-12 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet

 

 
 
 ><>   ><>   ><>Kompassjoni ta' Marija S.S. Addolorata - Compassion with the Sorrowful Mother

--- & ---
Is-Siegħa tal-Omm - The Hour of the Mother 
 
Is-Sibt Qaddis tal-Għid, filgħodu - Holy Saturday Morning
 
  

><>   ><>   ><>

 
 
 
 

HOLY SATURDAY EVENING

THE GOSPEL IN YEAR A


28. Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
(Mk 16,1-10 ; Lq 24, 1-12 ; Ġw 20, 1-10)

[Mt:28:1] Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq ta' l-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. [Mt:28:2] U ara, nħasset theżhiża kbira għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema, u resaq igerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha. [Mt:28:3] Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa; lbiesu abjad bħas-silġ. [Mt:28:4] Bil-biża' tiegħu   l-għassiesa qabdithom rogħda u saru qishom mejtin. [Mt:28:5] Iżda  l-anġlu qabad u qal lin-nisa: "Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. [Mt:28:6] M'huwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed. [Mt:28:7] U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom: tarawh hemmhekk. Araw, għedtulkom." [Mt:28:8] Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. [Mt:28:9] U ara, ltaqa' magħhom Ġesù u qalilhom: "Is-sliem għalikom." Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. [Mt:28:10] Mbagħad Ġesù qalilhom: "Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk."

THE GOSPEL IN YEAR B

16. Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
(Mt 28, 1-18 ; Lq 24, 1-12 ; Ġw 20, 1-10)

[Mk:16:1] Meta għadda s-Sibt, Marija ta' Magdala, Marija omm Ġakbu, u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilkuh bihom. [Mk:16:2] U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kif telgħet ix-xemx marru ħdejn  il-qabar.
[Mk:16:3] U bdew jgħidu lil xulxin: "Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?" [Mk:16:4] Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imressqa fil-ġenb; kienet ġebla kbira ħafna. [Mk:16:5] Daħlu fil-qabar, u raw żagħżugħ bilqiegħda n-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda; u nħasdu. [Mk:16:6] Imma hu qalilhom: "Xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesù ta' Nazaret li kien imsallab; qam mill-mewt, m'huwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. [Mk:16:7] Imma morru għidu lid-dixxipli tiegħu, u lil Pietru, li hu sejjer fil-Galilija qabilkom; tarawh hemmhekk, kif kien qalilkom." [Mk:16:8] U huma ħarġu 'l barra u tbiegħdu b'ġirja waħda mill-qabar, għax kellhom rogħda fuqhom u baqgħu mbellhin bil-biża'.  U ma qalu xejn lil ħadd, għax beżgħu.

THE GOSPEL IN YEAR C

 24. Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
(Mt 28, 1-10 ; Mk 16, 1-8 ; Ġw 20, 1-10)
[Lq:24:1] Kmieni mas-sebħ ta' l-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. [Lq:24:2] Huma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar, [Lq:24:3] imma meta daħlu fih,  il-katavru tal-Mulej Ġesù ma sabuhx hemm. [Lq:24:4] U kif kienu mħassbin fuq dan, f'daqqa waħda dehrulhom quddiemhom żewġt irġiel libsin ilbies jiddi. [Lq:24:5] In-nisa, mimlijin bil-biża', baxxew għajnejhom lejn l-art; imma dawk qalulhom: "L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj? [Lq:24:6] M'huwiex hawn, imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, [Lq:24:7] meta qal li jeħtieġ li Bin il-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin, ikun mislub, u fit-tielet jum iqum mill-imwiet." [Lq:24:8] U huma ftakru kliemu. [Lq:24:9] Telqu lura minn ħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lill-Ħdax u lill-oħrajn kollha. [Lq:24:10] Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġakbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom; huma kienu li qalu b'dan lill-appostli. [Lq:24:11] Imma d-diskors tagħhom l-appostli stħajjluh thewdin, u ma emmnuhomx. [Lq:24:12] Madankollu Pietru qam u mar b'ġirja lejn il-qabar; tbaxxa biex iħares, imma ma rax ħlief faxex, u raġa' lura d-dar mgħaġġeb b'li kien ġara.


><>   ><>   ><>
The Holy Father presides over the Easter Vigil - March 26th, 2016

Vġili tal-Għid - Ġimgħa Mqaddsa 2016


 
 
&
 
 
PASCHAL TRIDUUM - Easter (Saturday evening) Vigil Mass Celebration at Ghajn Dwieli Parish Church Paola (2012)

IC-CELEBRAZZJONI TAL-LEJL QADDIS TA' SIBT IL-GHID IL-KBIR 
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2012/04/easter-vigil-mass-celebration-at-ghajn_5607.html
 ><>   ><>   ><>
 
 
The Easter Vigil liturgy is the most beautiful liturgy in the Roman Catholic Church. This walks through the Easter Vigil, and includes the words to the Exsultet.

DIRECTIONS

Although celebrated Holy Saturday evening, it is the dramatic Easter vigil liturgy that marks the beginning of Easter. We are awaiting our master's return with our lamps full and burning, so that he will find us awake and seat us at his table (cf. Luke 12:35ff). All Catholics should try to attend this beautiful service. The vigil is divided into four parts:

  1. Service of Light,
  2. Liturgy of the Word,
  3. Liturgy of Baptism, and
  4. Liturgy of the Eucharist.

   
  1) Service of Light 

    The atmosphere in the church is different: the holy water fonts are drained, all the lights are out, the tabernacle is empty. The service begins outside the church. A new fire is lit and blessed. 

  A Paschal Candle is prepared with these words while the priest marks the candle:
  Christ yesterday and today (vertical arm of the cross)
  the Beginning and the End (horizontal arm of the cross)
  the Alpha (alpha above the cross)
  and the Omega (omega below the cross)
  All time belongs to him (numeral 2 in upper left corner of cross)
  and all the ages (numeral 1 in upper right corner of cross)
  To him be glory and power (numeral 4 in lower left corner)
  through every age and for ever. Amen (numeral 0 in lower right corner)

  Then the priest may insert five grains of incense into the candle in the form of a cross, meanwhile saying:

  1. By His Holy
  2. and glorious wounds,
  3. may Christ the Lord
  4. guard us
  5. and protect us. Amen.
  The priest lights the candle from the new fire, saying:

  May the light of Christ, rising in glory,
  dispel the darkness of our hearts and minds.

  The candle is then processed through the church, with the deacon lifting the candle at three different times, singing: The Light of Christ. (or Lumen Christi) and the congregation sings in reply: Thanks be to God (or Deo gratias). Everyone lights their candle from the Easter candle and continue in procession until the whole church is alight. The Paschal candle symbolizes Christ, the Light of the World. 

  Next follows the glorious Easter song of the Catholic Church: the Exsultet (Easter proclamation). "This magnificent hymn, which is remarkable for its lyric beauty and profound symbolism, announces the dignity and meaning of the mystery of Easter; it tells of man's sin, of God's mercy, and of the great love of the Redeemer for mankind, admonishing us in turn to thank the Trinity for all the graces that have been lavished upon us" (©1947 With Christ Through the Year, by Bernard Strasser). This is usually sung by the deacon.
  Exsultet (excerpted) Exult, let them exult, the hosts of heaven,
  exult, let Angel ministers of God exults,
  let the trumpet of salvation
  sound aloud our mighty King's triumph!
  Be glad, let earth be glad, as glory floods her,
  ablaze with light from her eternal King,
  let all corners of the earth be glad,
  knowing an end to gloom and darkness.
  Rejoice, let Mother Church also rejoice,
  arrayed with the lightning of his glory,
  let this holy building shake with joy,
  filled with the mighty voices of the peoples....

  It is truly right and just,
  with ardent love of mind and heart
  and with devoted service of our voice,
  to acclaim our God invisible, the almighty Father,
  and Jesus Christ, our Lord, his Son, his Only Begotten.

  Who for our sake paid Adam's debt to the eternal Father,
  and, pouring out his own dear Blood,
  wiped clean the record of our ancient sinfulness.

  These, then, are the feasts of Passover,
  in which is slain the Lamb, the one true Lamb,
  whose Blood anoints the doorposts of believers.

  This is the night,
  when once you led our forebears, Israel's children,
  from slavery in Egypt
  and made them pass dry-shod through the Red Sea.

  This is the night
  that with a pillar of fire
  banished the darkness of sin.

  This is the night
  that even now, throughout the world,
  sets Christian believers apart from worldly vices
  and from the gloom of sin,
  leading them to grace
  and joining them to His holy ones.

  This is the night
  when Christ broke the prison-bars of death
  and rose victorious from the underworld.

  Our birth would have been no gain,
  had we not been redeemed.
  O wonder of your humble care for us!
  O love, O charity beyond all telling,
  to ransom a slave you gave away your Son!

  O truly necessary sin of Adam,
  destroyed completely by the Death of Christ!

  O happy fault
  that earned so great, so glorious a Redeemer!

  O truly blessed night,
  worthy alone to know the time and hour
  when Christ rose from the underworld!

  This is the night
  of which it is written:
  The night shall be as bright as day,
  dazzling is the night for me,
  and full of gladness.

  The sanctifying power of this night
  dispels wickedness, washes faults away,
  restores innocence to the fallen, and joy to mourners,
  drives out hatred, fosters concord, and brings down the mighty.

  On this, your night of grace, O Holy Father,
  accept this candle, a solemn offering,
  the work of bees and your servants' hands.
  an evening sacrifice of praise,
  this gift from your most holy Church.

  But now we know the praises of this pillar,
  which glowing fire ignites for God's honour,
  a fire into many flames divided,
  yet never dimmed by sharing of its light,
  for it is fed by melting wax,
  drawn out by mother bees
  to build a torch so precious.

  O truly blessed night,
  when thing of heaven are wed to those of earth,
  and divine to the human.

  Therefore, O Lord,
  we pray you that this candle,
  hallowed to the honor of your name,
  may persevere undimmed,
  to overcome the darkness of this night,
  Receive it as a pleasing fragrance,
  and let it mingle with the lights of heaven.
  May this flame be found still burning
  by the Morning Star:
  the one Morning Star who never sets,
  Christ your Son,
  who, coming back from death's domain,
  has shed his peaceful light on humanity,
  and lives and reigns for ever and ever.

  R. Amen.

  For more information about this ancient part of the Easter Vigil Liturgy, please see The Exsultet from the Catholic Culture Library. 
    
   
  2) Liturgy of the Word 

   During the Easter vigil, nine readings are provided: seven Old Testament and two New Testament. Not all are required to be read due to time constraints, but at least three Old Testament readings must be read, including Exodus 14. These readings help us meditate on the wonderful works of God for his people since the beginning of time. The readings are: 
    1. the story of creation, Gen 1:1-2; 2;
    2. Abraham and Isaac, Gen 22:1-18;
    3. Crossing of the Red Sea, Exodus 14:15–15:1;
    4. Isaiah 54:5-14;
    5. Isaiah 55:1-11;
    6. Baruch 3:9-15.32–4:4;
    7. Ezekiel 36:16-17.18-28;
    8. Romans 6:3-11; and 
    9. Gospel Readings ---  Year A, Matthew 28:1-10;  Year B, Mark 16:1-8;  Year C, Luke 24:1-12
  The Gloria is sung before the reading of the Epistle of the Romans, and the Alleluia is sung before the Gospel.   


  3) Liturgy of Baptism

  During this time the Easter water is blessed, new members are brought into the Church through baptism, part of the liturgy includes the Litany of the Saints. Afterwards the faithful are blessed with water and all renew their baptismal promises. 


  4) Liturgy of Eucharist  

  So resumes the Mass, with the special prayers inserted during the Eucharist Prayer. The whole church is called to join at the sacrificial table that Christ prepared for us through his death and resurrection. The Mass ends with the glorious 

  V. The Mass is ended, go in peace, alleluia, alleluia.  
  R. Thanks be to God, alleluia, alleluia.


  FROM ---  https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.cfm?id=1043

  - - - - - - -

   

  REGINA COELI - during the EASTER SEASON - Prayed morning, noon and night in place of the Angelus


   
   
  The Gospel on Easter Sunday Morning - Jn 20:1-9 -- The Empty Tomb - Il-qawmien ta' Gesù mill-imwiet

   
   
   
  The Gospel on Easter Sunday Afternoon - Luke 24:13-35 -- On the Road to Emmaus - Fit-triq ta' Għemmaws

   
   

  =========================================


  >>> THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY THURSDAY - HOLY MASS GOSPELS - MORNING AND EVENING
  http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/maundy-thursday-holy-mass-gospels.html  >>> THE PASCHAL TRIDUUM --- GOOD FRIDAY - Jn 18:1-19:42 -- 'Passion of Our Lord - Il-Passjoni tal-Mulej' - il-Ġimgħa l-Kbira
  http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/good-friday-jn-181-1942-passion-of-our.html#uds-search-results

   
   
   
  .