blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 4:18-22 -- Jesus Calls His First Disciples - Ġesù jsejjaħ erba' sajjieda --- Fr. Barron comments on The Calling of the Disciples

Sunday, February 09, 2014

Mt 4:18-22 -- Jesus Calls His First Disciples - Ġesù jsejjaħ erba' sajjieda --- Fr. Barron comments on The Calling of the Disciples
Ġesù jsejjaħ erba' sajjieda
(Mk 1, 16-20 ; Lq 5, 1-11)

[Mt:4:18] Huwa u jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. [Mt:4:19] U qalilhom: "Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. "[Mt:4:20] U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.
[Mt:4:21] Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta' Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma' missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejjħilhom. [Mt:4:22] Minnufih telqu d-dgħajsa u lil missierhom, u marru warajh.


Fr. Barron comments on The Calling of the Disciples