blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mk 9:30-37 -- Jesus Predicts His Death a Second Time - It-tieni taħbira tal-mewt u tal-qawmien --- Very Little Children Trust: Do You Trust Holy Mother Church?

Monday, February 24, 2014

Mk 9:30-37 -- Jesus Predicts His Death a Second Time - It-tieni taħbira tal-mewt u tal-qawmien --- Very Little Children Trust: Do You Trust Holy Mother Church?


It-tieni taħbira tal-mewt u tal-qawmien
(Mt 17, 22-23 ; Lq 9, 43-45)

[Mk:9:30] Telqu minn hemm u għaddew minn nofs il-Galilija, u ma ried li ħadd ikun jaf, [Mk:9:31] għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: "Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt." [Mk:9:32] Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u beżgħu jistaqsuh.
Min hu l-akbar fis-Saltna tas-Smewwiet
(Mt 18, 1-5; Lq 9, 46-48)

[Mk:9:33] Waslu Kafarnahum; u meta kienu d-dar staqsiehom: "X'kontu qegħdin titħaddtu bejnietkom fit-triq?" [Mk:9:34] Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu qagħdu jitħaddtu bejniethom fuq min kien  l-akbar. [Mk:9:35] Mbagħad qagħad bilqiegħda, sejjaħ it-Tnax, u qalilhom: "Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta' kulħadd." [Mk:9:36] U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom, ħaddnu bejn dirgħajh u qalilhom: [Mk:9:37] "Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili; u min jilqa' lili, ikun jilqa' mhux lili, imma lil dak li bagħatni."


Exercising self control to God's glory
The First Should Be Last  


Very Little Children Trust: Do You Trust Holy Mother Church?