blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Against All The Odds: The Catholic Faith Survived! --- February 6 - Sts. Peter Baptist, OFM, Paul Miki and Companions, Martyrs

Thursday, February 06, 2014

Against All The Odds: The Catholic Faith Survived! --- February 6 - Sts. Peter Baptist, OFM, Paul Miki and Companions, Martyrs

February 6 - Sts. Peter Baptist, OFM, Paul Miki and Companions, Martyrs


Mt 28:16-20 -- The Great Commission - Ġesù jagħti l-missjoni lill-appostli
Ġesù jagħti l-missjoni lill-appostli
(Mk 16,14-18; Lq 24, 36-49; Ġw 20, 19-23; Atti 1, 1-6)

[Mt:28:16] Il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. [Mt:28:17] Kif rawh, nxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. [Mt:28:18] Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: "Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. [Mt:28:19] Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu  s-Santu, [Mt:28:20] u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien."


Against All The Odds: The Catholic Faith Survived!


.