blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: In God We Live --- James 4:13-17

Wednesday, February 26, 2014

In God We Live --- James 4:13-17L-ewwel Qari ta' L-Erbgħa tas-seba' ġimgħa ta' matul is-sena.

Il-ftaħir żejjed
 
[Ġak:4:13] Issa ejjew, intom li tgħidu: "Illum jew għada mmorru f'din jew dik il-belt u nqattgħu sena hemmhekk, nixtru u nbigħu u nagħmlu l-flus," [Ġak:4:14] u intom ma tafux x'għad isir għada. Għax x'inhi ħajjitkom? Intom bħal fwar li jidher għal ftit u mbagħad jgħib. [Ġak:4:15] Flok ma tgħidu: "Jekk il-Mulej irid, ngħixu u nagħmlu dan jew dak," [Ġak:4:16] tiftaħru bil-frugħat tagħkom! Kull ftaħir bħal dan huwa ħażen. [Ġak:4:17] Jekk mela xi ħadd jagħraf it-tajjeb li għandu jagħmel u ma jagħmlux, jagħmel dnub.
 
><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>

EJJEW QATT MA NIEQFU NINKLUDU L-FRAŻI  "Jekk il-Mulej irid" FIL-PJANIJIET U X-XEWQAT TAGĦNA

-------------------------------
1st Reading of Wednesday of week 7 in Ordinary Time

Boasting About Tomorrow (James 4:13-17)

13 Now listen, you who say, “Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money.” 14 Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. 15 Instead, you ought to say, “If it is the Lord’s will, we will live and do this or that.” 16 As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. 17 If anyone, then, knows the good they ought to do and doesn’t do it, it is sin for them.


><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> 

LET US NEVER STOP INCLUDING THE PHRASE "If it is the Lord’s will" IN OUR PLANS AND WISHES***********************************************************


 

HOLY MASS READINGS ON WEDNESDAY OF WEEK 7 IN ORDINARY TIME

.