blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mark 2:13-17 -- Jesus Calls Levi and Eats With Sinners - Is-sejħa ta' Levi

Saturday, January 18, 2014

Mark 2:13-17 -- Jesus Calls Levi and Eats With Sinners - Is-sejħa ta' Levi

- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WK 1 IN ORDINARY TIME

Is-sejħa ta' Levi
(Mt 9, 9-13 ; Lq 5, 27-32)


Evanġelju
Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin.
Mk 2, 13-17


Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ ħareġ lejn xatt il-baħar, u n-nies kollha resqu lejh, u hu qagħad jgħallimhom. Hu u għaddej lemaħ lil Levi ta’ Alfew bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: “Ejja warajja”. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbin qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù, u mad-dixxipli tiegħu; għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej, kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani, qalu lid-dixxipli tiegħu: “Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin?”. Ġesù semagħhom u qalilhom: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin”.
 

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Homily: Word of God, Living and Effective
Homily - Fr Jacinto: He came for us, sinners

.