blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mark 2:13-17 -- Jesus Calls Levi and Eats With Sinners - Is-sejħa ta' Levi

Saturday, January 18, 2014

Mark 2:13-17 -- Jesus Calls Levi and Eats With Sinners - Is-sejħa ta' LeviIs-sejħa ta' Levi
(Mt 9, 9-13 ; Lq 5, 27-32)
[Mk:2:13] Raġa' ħareġ lejn xatt il-baħar, u n-nies kollha resqu lejh, u hu qagħad jgħallimhom. [Mk:2:14] Hu u għaddej lemaħ lil Levi ta' Alfew bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. "Ejja warajja," qallu. Dak qam u mar warajh. [Mk:2:15]  U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbin qagħdu madwar il-mejda ma' Ġesù, u mad-dixxipli tiegħu; għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. [Mk:2:16] Il-kittieba tal-Fariżej, kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani, qalu lid-dixxipli tiegħu: "Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u  mal-midinbin?" [Mk:2:17] Ġesù semagħhom u qalilhom: "It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin."
Invincible Pride is the Root of Infidelity!

.