blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Contemplazione - Canticle (Dan 3,57-88.56) - Kontemplazzjoni - Kantiku (Dan 3,57-88.56) - Contemplation

Friday, November 01, 2013

Contemplazione - Canticle (Dan 3,57-88.56) - Kontemplazzjoni - Kantiku (Dan 3,57-88.56) - Contemplation


Ogni creatura lodi il Signore (Dn 3, 57-88.56)Kantiku (Dan 3,57-88.56)

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku, smewwiet, il-Mulej.

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *
bierku, setgħat kollha, il-Mulej.
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *
bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.
Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *
bierku, silġ u bard, il-Mulej.
Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.
Ħa tbierek l-art il-Mulej, *
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.
Bierku, għejun, il-Mulej; *
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.
Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 ===================================

Canticle (Dan 3,57-88.56)

Bless the Lord, all you works of the Lord
Praise and exalt Him above all forever
Angels of the Lord bless the Lord.
You heavens, bless the Lord

All you waters above the heavens, bless the Lord
All you hosts of the Lord, Bless the Lord
Sun and Moon, Bless the Lord
Stars of heaven, bless the Lord.

Every shower and dew, bless the Lord.
All you winds, bless the Lord
Fire and Heat, bless the Lord
Cold and chill, bless the Lord

Dew and rain, bless the Lord
Frost and chill, bless the Lord
Ice and Snow, bless the Lord
Nights and days, bless the Lord

Light and darkness, bless the Lord
Lightings and clouds, bless the Lord
Let the earth bless the Lord
Praise and exalt Him above all forever.

Mountains and hills, bless the Lord
Everything growing from the earth, bless the Lord
You sprints, bless the Lord
Seas and rivers, bless the Lord

You dolphins and all water creatures, bless the Lord
All you birds of the air, bless the Lord.
All you beasts, wild and tame, bless the Lord
You sons of men, bless the Lord.

O Israel, bless the Lord
Praise and exalt Him above all forever.
Priests of the Lord, bless the Lord
Servants of the Lord, bless the Lord

Spirits and souls of the just, bless the Lord.
Holy men of humble heart, bless the Lord.
Hananiah, Azariah, Mishael, bless the Lord.
Praise and exalt Him above all forever.

Let us bless the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
Let us praise and exalt Him above all forever
Blessed are You Lord, in the firmament of Heaven.
Praiseworthy and glorious and exalted above all forever.


.