blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Pope Francis, Vatican - 13 Oct 2013 - Mass on the occasion of the Marian Day - Act of entrustment to Mary, Blessed Virgin Mary of Fatima --- L-Att ta' affidament lil Marija mill-Papa Franġisku

Wednesday, October 16, 2013

Pope Francis, Vatican - 13 Oct 2013 - Mass on the occasion of the Marian Day - Act of entrustment to Mary, Blessed Virgin Mary of Fatima --- L-Att ta' affidament lil Marija mill-Papa Franġisku

 
Pope Francis: Mary's faith unties the knot of sin
 
 
 
 Act of entrustment to Mary, Blessed Virgin Mary of Fatima (13 October 2013)
Act of entrustment to Mary
 

IL-PAPA FRANĠISKU
ATT TA’ AFFIDAMENT LIL MARIJA
 Pjazza San Pietru - Il-Ħadd 13 ta’ Ottubru 2013


O Verġni Mqaddsa Marija ta’ Fatima,
inġeddu l-gratitudni tagħna għall-preżenza tiegħek ta’ omm u leħinna jissieħeb ma’ dak ta’ kull nise li jsejjaħlek hienja.
Fik niċċelebraw l-għemejjel kbar ta’ Alla, li qatt ma jegħja jitbaxxa bil-ħniena tiegħu biex jilħaq lill-ġens tal-bnedmin, mgħakkes mill-ħażen u miġruħ mid-dnub, biex ifejqu u jifdih.
Ilqa’ bit-tjieba tiegħek ta’ Omm l-att ta’ affidament li l-lum qed nagħmlu bil-fiduċja, quddiem din ix-xbieha tiegħek hekk għażiża għalina.
 
Aħna żguri li kull wieħed u waħda minna hu prezzjuż f’għajnejk u li għalik xejn m’hu barrani minn dak kollu li jgħammar fi qlubna.
 
Inħallu l-ħarsa wisq ħelwa tiegħek tilħaqna u nilqgħu t-tmellisa kollha faraġ tat-tbissima tiegħek.
Ħares b’dirgħajk lil ħajjitna: bierek u qawwi kull xewqa tagħna għat-tajjeb; ġedded u saħħaħ il-fidi tagħna; wieżen u ixgħel it-tama; qajjem u kebbes fina l-imħabba; dawwal lil kulħadd fil-mixja tal-qdusija.
Għallimna l-istess imħabba preferenzjali tiegħek għaċ-ċkejknin u l-foqra, għall-imwarrbin u l-batuti, għall-midinba u dawk ta’ qalbhom imbeżżgħa: iġbor lil kulħadd taħt il-ħarsien tiegħek u qegħidna lkoll f’riġlejn l-Iben maħbub tiegħek, Sidna Ġesù.
 
 
<>< <>< <><

--- Booklet for the Celebration of the Holy Mass on the occasion of the Marian Day (13 October 2013) http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20131013-libretto-giornata-mariana-anno-fede.pdf 

 
 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><
 
        A close-up of one of our group at 1hr.08 mins of video for 10 seconds !

WE WERE THERE ON A PILGRIMAGE ORGANIZED BY THE TA' PINU SANCTUARY GOZO ! Notice the Madonna ta' Pinu Banner (Bandalora) at 1hr.32mins of video. Notice the Maltese flags !


Pope Francis' prayer to Our Lady of Fatima - October 13, 2013
- Pope Francis presides over the Holy Mass on the occasion of the Marian Day, in the framework of the Year of Faith, and recites the Angelus prayer with the pilgrims.

- Santa Messa presieduta da Papa Francesco, in Piazza San Pietro, in occasione
della Giornata Mariana nell'Anno della Fede e successiva recita della preghiera dell'Angelus.
 
 
Dun Gerard Buhagiar ma' Papa Franġisku

 
 &
 
VIA MATRIS - Pjazza San Pietru, Is-Sibt, 12 ta' Ottubru 2013 - mir-rivista maħruġa mis-Santwarju Ta' Pinu - Għawdex - Ottubru-Diċembru 2013
 
 
 
 
.