blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Heart of Fire -- Luke 12:49-53 -- 20th Sunday in Ordinary Time Year C --- & --- Thursday of week 29 O.T.

Sunday, August 18, 2013

Heart of Fire -- Luke 12:49-53 -- 20th Sunday in Ordinary Time Year C --- & --- Thursday of week 29 O.T.


Lk 12:49-53 -- Not Peace but Division - Firda minħabba Ġesù

Firda minħabba Ġesù
(Mt 10, 34-36)
[Lq:12:49] "Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! [Lq:12:50] Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ! [Lq:12:51] Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; [Lq:12:52] għax mil-lum 'il quddiem ħamsa minn nies f'dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; [Lq:12:53] jinfirdu l-missier kontra  l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha."
 
 
 
 
 
Pope - Angelus: Faith and violence are incompatible - 18th August 2013 

 
 
 
 
 
 
Blessed Timothy Giaccardo: Telephone Newspapers!  
video
 
 
 
Blessed James (Giacomo) Alberione, S.S.P.
 
 
 
 
 
 Timoteo Giaccardo 2014

 
 
 
 Blessed Timothy Giaccardo - Born on June 13, 1896 - Father Giaccardo passed away on January 24, 1948. John Paul II beatified him on October 22, 1989.
 
 
 
 
 
 
.