blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SALVE REGINA - by Gen Verde + simple guitar chords

Monday, July 08, 2013

SALVE REGINA - by Gen Verde + simple guitar chords--- In Maltese Language - simple version guitar chords --- 
Salve  Regina (in Maltese language)
Sliem għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnati ulied Eva, lilek nitniehdu aħna u nibku u nolfqu f’dan il-wied tad-dmugh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament, lil Ġesu`, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, O pija, O ħelwa Verġni Marija
 

 
 
 
,