blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Lk 18:9-14 -- Parable of the Pharisee and the Tax Collector - Parabbola ...& Homily: Proud Pharisees

Saturday, March 09, 2013

Lk 18:9-14 -- Parable of the Pharisee and the Tax Collector - Parabbola ...& Homily: Proud Pharisees

 

- THE GOSPEL ON SATURDAY MORNING OF WEEK 3 OF LENT
- THE GOSPEL ON SUNDAY OF WEEK 30 IN ORDINARY TIME, YEAR C
Il-parabbola tal-Fariżew u l-pubblikan
[Lq:18:9] Kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola: [Lq18:10] "Żewġt irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. [Lq18:11] Il-Fariżew, wieqaf, talab hekk f'qalbu, 'O Alla, niżżik ħajr li m'iniex bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan. [Lq18:12] Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal.' [Lq18:13] Iżda l-pubblikan, bilwieqfa fil-bogħod anqas biss ried jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: 'O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb!' [Lq18:14] Ngħidilkom jien li dan, u mhux l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar."
 
 
 
 
 
Homily: Proud Pharisees
With the Parable of the Pharisee and the Tax Collector Fr. Elias underlines the need to have humility in regard to spiritual endeavors, not placing ourselves above others. We should make God our standard for holiness not ourselves. In this way we will never fall into spiritual pride, knowing the truth of our littleness before God.

 
 
 
"Thank God we're not scribes and pharisees!"
Homily: Fr Moran
 
 
 
 
 
 
.