blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: OUR GOD IS AN AWESOME GOD

Saturday, January 05, 2013

OUR GOD IS AN AWESOME GOD


Jesus, who is God, saw His suffering and humiliation in advance .... and in the garden of Olives, in his humanity, feared and prayed ...... Jesus could have fled the passion as He did at other times ..... but obeyed until death, even to death on the cross, to win over the devil, who did not want Him to die because he knew that salvation for all men was near, with the victory over death, with the resurrection of Jesus from death - freedom from the domination of the devil on the human mind, God's creation .... Yes with Jesus we notice the disguise, deception and the illusion of the devil.
I can be my worst enemy if I listen to his suggestions of worldly pleasure, jealousy, envy, reprisal, or hatred; or to his suggestions for superiority and pride; or to his criticism that I am good at nothing.
TEACH ME O MY JESUS the beautiful virtue of self-control for with You only I am victorious. Teach me to bow before You in humility and accept what You permit. Thank you Jesus


Ġesu, li hu Alla, ra t-tbatija u l-umiljazzjoni minn qabel.... u fil-ġnien taż-Żebbuġ, fl-umanita tiegħU beża' u talab......Ġesu seta' jaħrab mill-passjoni bħal ma Hu ħarab drabi oħra.....imma obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib biex jirbaħ lix-xitan, li ma riedux imut għax kien jaf li kienet waslet is-salvazzjoni għall-bnedmin kollha bir-rebħa fuq il-mewt, bil-qawmien ta' Ġesu mill-mewt - il-ħelsien mill-ħakma tax-xitan fuq moħħ il-bniedem, ħolqien t'Alla....Iva ma' Ġesu nindunaw bil-qerq, bl-ingann u bl-illużjoni tax-xitan.
Jien nista' inkun l-akbar għadu tiegħi = jekk noqgħod għat-tfesfis tiegħu ta' pjaċir tad-dinja, pika, għira, tpattija, mibgħeda jew għall-ftaħir tiegħu ta'  suppervja, kburija....jew noqħod għat-tmaqdir tiegħu li jien ma jien tajba għal xejn.
AGĦLLIMNI O ĠESÙ l-virtù sabiħa li nikkontrolla lili nnifsi għax miegħek biss jien rebbieħ/rebbieħa. Agħllimni ninżel quddiemek b'umiltà u naċċetta dak li tippermetti. Grazzi Ġesù.


http://www.youtube.com/watch?v=sAro-WBmp5Q
.