blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Liturġija tas-Siegħat - INNU - 24 ta' Diċ. - Fit-Tifħir ta' Sbieħ il-Jum

Monday, December 24, 2012

Liturġija tas-Siegħat - INNU - 24 ta' Diċ. - Fit-Tifħir ta' Sbieħ il-Jum

Il-profeti, b'leħen għoli,
ħabbru l-miġja tal-Messija
f’din id-dinja, biex jagħtina
grazzja, fidwa u salvazzjoni.

Riesaq issa l-jum mistenni
li l-ferħ tiegħu jimla ‘l qlubna;
nitħejjew għall-bxara t-tajba
tas-sebħ kbir li se jxandrilna.

Għax f’din l-ewwel miġja tiegħu
mhux b’kastig f’idejh ġej Kristu,
Imma biex il-ġrieħi jfejjaq,
ħalli jsalva dak li ntilef.

Iżda wkoll jinħtieġ li nishru,
għax ma jdumx ma jerġa’ jiġi
biex lil ħbiebu jrodd ħlas tajjeb
u jiftħilhom bieb is-saltna.

Għandna b’wegħda d-dawl ta’ dejjem,
li diġa nilmħuh iżernaq;
rajna l-kewkba tfeġġ fil-għoli
biex għas-sema tistedinna.

Kristu, temm ix-xewqa tagħna
li narawk kif int, ta’ Alla;
ħa tkun dehra li titfisser
b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.