blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Jn 6:37-40 -- ...Jesus the Bread of Life - ...Ġesù hu l-ħobż tal-ħajja --- "... I WILL NEVER SEND AWAY ANYONE WHO COMES TO ME !" --- "... min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra"

Sunday, November 04, 2012

Jn 6:37-40 -- ...Jesus the Bread of Life - ...Ġesù hu l-ħobż tal-ħajja --- "... I WILL NEVER SEND AWAY ANYONE WHO COMES TO ME !" --- "... min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra"[Ġw:6:37] Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra; [Ġw:6:38] għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta' min bagħatni. [Ġw:6:39] Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. [Ġw:6:40] Din hi tabilħaqq ir-rieda ta' Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum."
.